Druki PIT z rubryką podatek od odszkodowania

Podatek PIT od odszkodowania?

Czy osoby, które otrzymują odszkodowania powinny odprowadzać od nich podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej. Czy odszkodowanie to przychód? Według przepisów – art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, oprócz tych, które zostały wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c oraz za wyjątkiem tych dochodów, […]

kwota wolna od podatku na stole obok jednorożna z ceramiki

Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek – 2020

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku? Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku i dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy rozliczają swoje przychody na PIT-36 lub PIT-37, opodatkowane według skali podatkowej. Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Kwota zmniejszająca podatek to kwota 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota wynikająca z odpowiednich […]

Doliczenia do podatku

Doliczenia do dochodu i podatku

Doliczenia do podatku – zastanawiasz się w jakich sytuacjach musisz wykazać doliczenie do podatku? Czytaj dalej. Doliczenia do podatku wykazuje się w PIT-37, a obowiązek ten dotyczy osób, które: 1. Skorzystały z prawa do odliczeń od podatku z tytułu wydatków, które poniosły na własne cele mieszkaniowe, ale potem w roku podatkowym: zmieniły przeznaczenie lokalu lub […]

Danina solidarnościowa w gotówce Druk DSF-1

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to nowy podatek wprowadzony w 2019 roku. Uzyskane z niego wpływy mają służyć stworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa to w praktyce trzeci próg podatkowy – płacą ją najbogatsi, których roczne dochody przekraczają 1 000 000 zł. Podstawa wyliczenia Nadwyżkę dochodu ponad kwotę 1 000 000 zł należy opodatkować stawką 4%. Podatnik musi jednak […]

Pit na raty czy to możliwe?

Zapłata podatku PIT na raty

Pit na raty? Pierwsze słyszę. A jednak! Prawo skarbowe przewiduje kilka form przedłużenia terminu na zapłatę podatku PIT, w razie gdyby podatnik znalazł się w takiej potrzebie. Pit na raty – czy to możliwe? Podatnik, który nie zapłaci podatku w terminie, zostanie obciążony odsetkami podatkowymi za zwłokę, które naliczane są za okres zaległości podatkowej. Jeżeli […]

emerytka uśmiechająca się przez okno

Jak emeryt lub rencista przekaże 1% podatku?

Jeżeli podatnik jest emerytą lub rencistą i rozlicza go ZUS, nadal ma możliwość przekazać swój 1%. Musi jedynie wypełnić formularz PIT-OP, papierowo lub elektronicznie. Emeryt też może wesprzeć OPP! Emeryci i renciści nie mają obowiązku samodzielnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ponieważ robi to za nich ZUS. Z tego względu, do roku 2017 osoby takie […]

Ulgi w podatkach i odliczenia

Ulgi i odliczenia w podatkach PIT

Ulgi i odliczenia w podatkach PIT służą temu, aby opodatkowanie było sprawiedliwsze i zmniejszało ciężar, jaki podatnik ponosi, składając swoje zeznanie PIT. Ulgi w podatkach i odliczenia – wstęp Można dokonać dwóch rodzajów odliczeń: 1. od dochodu – pozwalające często na przejście do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej; 2. od podatku – zmniejszające wysokość […]

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Składając roczną deklarację PIT, podatnik ma prawo do wykazania ulg i odliczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego może się okazać, że doszło do nadpłaty podatku. Jest ona wynikiem wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż wartość podatku należnego, wynikającego z zeznania PIT. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi tą […]

Zerowy-PIT-dla-młodych

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT, czyli ulga dla młodych, przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (umowa o pracę, praca nakładcza, umowa zlecenie, praca najemna za granicą). Kto skorzysta i na jakich zasadach Młodzi mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich roczne przychody nie przekroczą kwoty 85 528 zł. Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę limitu podlegać […]

PIT Dokumenty do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym

Konsekwencje niezłożenia deklaracji PIT

Każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) nakłada odpowiedzialność karno-skarbową na tych, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku – mogą zostać ukarani za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Czym […]