Fiskus planuje ułatwienia dla firm z Wielkiej Brytanii

Flagi Wielkiej Brytanii na Trafalgar Square

Polska chce dołączyć do grona państw, które szykują ułatwienia dla firm z Wielkiej Brytanii w kontaktach z fiskusem. Na podobne rozwiązania zdecydowano się we Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii czy Litwie. Na czym miałyby one polegać?

Projekt skierowany do konsultacji wewnętrznych

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia zwalniającego firmy z Wielkiej Brytanii z obowiązku ustanawiania przedstawiciela VAT.

Brytyjscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność w Polsce, są do tego zobowiązani, na mocy obowiązującego aktualnie prawa.

Wypowiedzi Ministerstwa Finansów

Chcemy wprowadzać ułatwienia dla firm z Wielkiej Brytanii, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a także dla kontrahentów polskich przedsiębiorców. Zjednoczone Królestwo jest jednym z najbliższych partnerów handlowych Polski. Zależy nam na tym, aby zapewnić działającym transgranicznie przedsiębiorcom jak największą wygodę działania.

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

To duże ułatwienie dla przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii. Transakcje dokonywane w Polsce, będą mogli wykonywać na dotychczasowych zasadach, z którymi są już zaznajomieni. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczone zostaną ich obciążenia administracyjne i koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce

– dodaje dr Paweł Selera, dyrektor Departament Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/ulatwienia-dla-firm-z-wielkiej-brytanii-w-kontaktach-z-fiskusem

Ułatwienia dla firm z Wielkiej Brytanii

Z początkiem 2021 r. po zakończeniu okresu przejściowego związanego z brexitem, Zjednoczone Królestwo jest w relacjach handlowych z UE traktowane jako państwo trzecie. Z tego powodu firmy brytyjskie, które nadal chcą prowadzić działalność w krajach unijnych, co do zasady, powinny ustanowić przedstawiciela podatkowego dla celów VAT w tych państwach.

Jednak dyrektywa VAT umożliwia odstąpienie od tego wymogu wobec podatników mających siedzibę w państwach trzecich, z którymi istnieją instrumenty prawne w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze VAT. Obecnie takie instrumenty przewiduje umowa handlowa zawarta między UE i Zjednoczonym Królestwem, a także umowa pomiędzy UE i Norwegią o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT.

Konsultacje projektu trwały do 15 lutego 2021. Na razie nie znamy ich wyniku.