Brak kar za nierozliczenie się w terminie. Jak działa „czynny żal”?

"Nie rozliczenie się w terminie. Złóż czynny żal w Urzędzie Skarbowym"

Nie będzie kar dla osób za nie rozliczenie się w terminie w fiskusem. Dotyczy to osób zakażonych koronawirusem albo przebywających na kwarantannie, które złożą do urzędu „czynny żal”. Co to jest i kiedy możemy z niego skorzystać? Dowiesz się czytając artykuł.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal jest to dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Mogą to być wszelkiego rodzaju zaniedbania, które powodują, że podatki nie są rozliczane i płacone rzetelnie. Dotyczy to sytuacji, gdy nie prowadzimy ksiąg podatkowych, nie składamy w terminie deklaracji podatkowej albo nie płacimy wszystkich zobowiązań w określonych terminach.

Innymi słowy jest to formalny odpowiednik przyznania się do błędu lub uchybienia i obietnica jego niezwłocznej korekty.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt 
  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

W wyjątkowych przypadkach czynny żal można złożyć po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu?

  • gdy zostałeś już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
  • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego,
  • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa  skarbowego,
  • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal można złożyć w dowolnym momencie. Nie odniesie jednak skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Nie rozliczenie się w terminie z powodu realnych skutków pandemii?

Fiskus prawdopodobnie odstąpi  ukarania osób, które zaraziły się korona wirusem albo przebywały na kwarantannie i przez to nie rozliczyły się w terminie wyznaczonym.  Zapytała o to wprost „Rzeczpospolita”. Gazeta zapytała resort finansów, jak zamierza postępować z tymi, którzy z powodu choroby albo kwarantanny spóźnią się na przykład ze złożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ministerstwo uspokaja, że koronawirus jest wystarczającym powodem, by odpuścić takiej osobie. O ile oczywiście nadrobi ona swoje zaległości i złoży tak czynny żal.”Osoba, która nie dopełniła swoich obowiązków, np. nie złożyła JPK w terminie z powodu pobytu na kwarantannie (albo choroby), powinna złożyć czynny żal, wypełnić obowiązek podatkowy, tj. złożyć JPK i wskazać przyczyny zwłoki. Zostanie wtedy uwolniona od odpowiedzialności karnej”

 – tłumaczy Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów na łamach Rzeczpospolitej.

Źródło: https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/311309869-MF-o-JPK-Chcemy-pomagac-a-nie-od-razu-nakladac-sankcje—rozmowa-z–Przemyslawem-Krawczykiem.html

Ekspert poproszony przez gazetę o komentarz tłumaczy, że wystarczy krótkie pismo, w którym poinformujemy urząd o opóźnieniu i wskażemy jego przyczyny, np. pobyt na kwarantannie albo samoizolacji.

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie;
  • listownie;
  • elektronicznie.

Czynny żal – pobierz wzór dokumentu