Leasing jednym z motorów polskiej gospodarki

Jak wynika z opracowanego przez Związek Polskiego Leasingu i firmę doradczą EY-Parthenon raportu „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, branża leasingowa jest jednym z motorów polskiej gospodarki. Należy obecnie do najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Jeśli natomiast popatrzeć na wartość sfinansowanych leasingiem aktywów, nasz kraj plasuje się w Europie na piątym miejscu, tuż za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Włochami.

 

Leasing – rozwój w ostatnich latach

Na chwilę obecną leasingiem finansowanych jest prawie 30% wszystkich nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce. Aż 62% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na leasing jako główną formę dofinansowania swojej aktywności biznesowej. Warto w tym miejscu dodać, że blisko połowę produktu krajowego brutto w Polsce tworzy właśnie sektor MŚP.

Ostatnie 18 lat to okres, kiedy rynek leasingu w naszym kraju zanotował ponad sześciokrotny zysk – podczas gdy rok 2005 dał wynik w postaci 16 mld zł sfinansowanych aktywów, to w roku 2023 były to już 102 mld zł. Oznacza to rozwój w średnim tempie 10,9% rocznie, dzięki któremu leasing awansował na pozycję jednego z kluczowych elementów funkcjonowania polskiej gospodarki. Co do inwestycji, które zostały sfinansowane leasingiem, to ich łączna wartość w okresie ostatnich 30 lat wyniosła aż 1 bln zł.

Wśród aktywów finansowanych leasingiem na krajowym rynku wyróżniamy:

  • pojazdy lekkie (49% rynku);
  • maszyny, urządzenia i inne (28% rynku);
  • pojazdy ciężarowe (22% rynku).

Co ciekawe, jedynie 1% tego rynku stanowią nieruchomości (co oznacza znaczący spadek wobec 15% w roku 2005).

Jako formę finansowania środków ruchomych leasing wybierany jest częściej od kredytu inwestycyjnego – w roku 2023 sfinansowano tą formą środki ruchome o wartości ok. 200 mld zł, tymczasem kredytem ok. 170 mld zł.

Patrząc na Polskę na tle innych państw europejskich, leasing stanowi u nas szczególnie popularną usługę. Branża jest obecnie duża, stabilna i silna. Wśród leasingodawców obserwuje się coraz większy udział firm z grup producentów i grup bankowych. Co warto zaznaczyć, opinię o tym, że koniunktura branży leasingu w kolejnych 5 latach będzie dobra, wyraża aż 77% przedsiębiorstw obecnych na rynku leasingowym w Polsce. Z kolei na bardzo dobrą ocenia ją 18% takich firm.

 


Leasing – bariery jego rozwoju

Jeśli chodzi o bariery hamujące rozwój leasingu, mają one charakter głównie regulacyjny. Przede wszystkim umowa leasingu stanowi obecnie jedyną umowę, której nie można zawrzeć zdalnie. Tą niemożność podpisywania czy zawierania aneksu do umów leasingu na odległość określa się brakiem tzw. formy dokumentowej. Jest to obecnie znaczne ograniczenie dla przedsiębiorców.

Objęcie umowy leasingowej ww. formą stanowi główny postulat branży leasingowej w Polsce. Chodzi o to, by nie być zobligowanym do podpisu osobistego, długopisem, ale móc to zrobić np. za pomocą specjalnego kodu, poprzez SMS-a czy też metodą stosowaną dziś w bankach, tj. przy użyciu weryfikacji twarzy w telefonie komórkowym. Na chwilę obecną nie jest to możliwe.

Do barier prawnych spowalniających rozwój leasingu należą również:

  • utrudnienia w korzystaniu z dotacji i funduszy UE przy wyborze leasingu jako formy finansowania inwestycji;
  • niemożność elektronicznej rejestracji pojazdu, co blokuje branże w pełnej digitalizacji sprzedaży i obsługi klienta.


Istotną kwestią są również regulacje prawne dotyczące dostępu do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK), w wyniku których dokonanie oceny ryzyka i wiarygodności klienta nie może zachodzić automatycznie. Zmiana w tym aspekcie, tj. możliwość weryfikacji i automatycznego zaciągnięcia z baz danych gospodarczych informacji o kliencie, zdecydowanie uprościłaby i przyspieszyła zawieranie umów leasingowych.

Branża skarży się również na ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej, w myśl której rolnicy będący przedsiębiorcami objęci zostali nadmierną ochroną. Wejście w życie tych przepisów ograniczyło im dostęp do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek leasingowych. Wywalczenie nowelizacji tej właśnie ustawy umożliwiłoby rolnikom-przedsiębiorcom skorzystanie z leasingu (bez jednoczesnego obejmowania ich ww. nadmierną ochroną).

 

 

 

Źródło:

  • https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branza-leasingowa-to-jeden-z-motorow-polskiej-gospodarki-To-jeden-z-najwiekszych-rynkow-w-UE-8713781.html