Ulga termomodernizacyjna – warto skorzystać

Zakończył się kolejny rok podatkowy, a przed nami rozliczenia w deklaracji na 2024 r. Zanim przystąpimy do jej wypełnienia, dobrze jest poznać dostępne ulgi. Jeśli np. wprowadziliśmy zmiany w naszym domu, może nam przysługiwać tzw. ulga termomodernizacyjna.

 

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać ci z nas, którzy rozliczają się na podstawie:

 • skali podatkowej;
 • podatku liniowego;
 • lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Preferencja ta przysługuje zarówno właścicielom, jak i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, przy czym mogą to być:

 • domy wolnostojące;
 • domy w zabudowie bliźniaczej;
 • domy w zabudowie szeregowej.

Dodatkowo, domy te muszą spełniać następujące warunki:

 • powinny zaspokajać potrzeby mieszkaniowe;
 • w budynku mogą być wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden mieszkalny i jeden użytkowy, przy czym powierzchnia całkowita tego ostatniego nie może przekraczać 30 procent całkowitej powierzchni;
 • jeśli chodzi o konstrukcje, budynki powinny stanowić samodzielną całość.

Przykładowo: będąc właścicielem domu, w którym jednocześnie mieszkamy, ale też np. prowadzimy sklep, ulga termomodernizacyjna nadal nam przysługuje – aczkolwiek pamiętajmy, że dotyczy ona jedynie części mieszkalnej.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzystają:

 • właściciele lokali użytkowych;
 • osoby zamieszkujące budynki wielorodzinne.

 

Ulga termomodernizacyjna – rodzaj wydatków

Jakich wydatków dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Obejmuje ona nakłady związane z zakupem tych usług, materiałów budowlanych oraz urządzeń, które są związane z termomodernizacją budynku. Co ważne, inwestycja ta musi zakończyć się w trakcie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwsze wydatki.

 

 

Ulga termomodernizacyjna – warunki skorzystania

Z ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać przy spełnieniu następujących warunków:

 • Od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mamy trzy lata na to, żeby je skończyć. Ponosząc więc pierwsze wydatki przykładowo w maju 2023 roku, do końca 2026 roku musimy zamknąć całą inwestycję.
 • Kupując towary, produkty oraz usługi, należy rozliczać je na bieżąco w deklaracjach rocznych.
 • Co ważne, ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku już oddanym do używania – czyli nie obejmuje naszych nakładów z okresu budowy.
 • Aby móc odliczyć wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, muszą być one wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Faktury na wyżej wymienione wydatki powinny być wystawione przez podatnika VAT.
 • Co więcej, nie mogą one zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów i odliczone od przychodu na podstawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Wydatki poniesione na nasze przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie były finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejś formie.

 

Ulga termomodernizacyjna – kwota do odliczenia

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej umożliwia odliczenie do 53 000 zł, przy czym limit ten dotyczy podatnika. Oznacza to, że odnosi się ona do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami.

Małżonkowie mogą natomiast skorzystać z limitów odrębnie, tj. każdy z nich z osobna może odliczyć od podatku maksymalnie po 53 000 zł.

Warto pamiętać, że każdy wydatek, jaki poniesiemy na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, należy udokumentować  za pomocą stosownych faktur.

 Źródło:

 • https://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/9387586,dobra-wiadomosc-dla-wlascicieli-domow-mozesz-odliczyc-az-53-tys-zl.html