Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej

Karta podatkowa jest bardzo wygodną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z karty podatkowej, przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. Poza tym podatek, który musi odprowadzać, zwykle nie jest wysoki ani zależny od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest korzystnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielu pracowników. Naczelnik urzędu skarbowego ustala miesięczny podatek, biorąc pod uwagę: rodzaj i zakres […]

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, których zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie ewidencji czasu pracy ustalane jest wynagrodzenie pracowników, jak również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Co mówią przepisy? Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o: liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy (celem kontroli przestrzegania przepisów […]

VAT a zawieszenie działalności sezonowej

Niektórzy podatnicy prowadzą działalność sezonową lub jakąś inną nietypową działalność, którą muszą co jakiś czas zawieszać. Czasami podczas zawieszenia dokonują pewnych zakupów, które mają być wykorzystane do prowadzenia tej działalności po jej odwieszeniu. Czy można odliczać podatek VAT od takich zakupów podczas zawieszenia działalności sezonowej? Na to pytanie odpowiadamy poniżej. O czym mówi ustawa „Prawo przedsiębiorców”? […]

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony ma charakter terminowy – zawierana jest na określony czas, po upływie którego ulega rozwiązaniu. Umowa o pracę na czas określony nie może trwać dłużej niż 33 miesiące, a przy tym liczba umów zawieranych w tym okresie nie może przekroczyć trzech. Wypowiedzenie umowy Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać: […]

Wynagrodzenie chorobowe – jak je wyliczyć?

Za okres niezdolności do pracy osobie, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe jest wyliczane na tych samych zasadach, co podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły wynosi on 80% podstawy wymiaru i można go otrzymywać maksymalnie przez 182 […]

archiwizowanie dokumentacji księgowej 2019

Archiwizowanie dokumentacji księgowej

Wraz z zakończeniem prac związanych z zakończeniem roku obrotowego należy zatroszczyć się o zarchiwizowanie dokumentacji księgowej. Okres przechowywania dokumentacji księgowej, dokumentów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych oraz dokumentów opisujących politykę rachunkowości określa art. 74 ustawy o rachunkowości. Dokumenty ZUS oraz dokumenty podatkowe podlegają natomiast innym szczególnym zasadą przechowywania dokumentacji o czym również należy pamiętać. Zasady archiwizacji na […]

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie to bardzo często stosowane przez pracodawców rozwiązanie. Znaczenie ma tutaj oczywiście rachunek ekonomiczny. Zatrudnienie uczniów szkół wyższych lub policealnych wiąże się po prostu ze znacznymi oszczędnościami dla zleceniodawców. Dowiedź się z jakie oszczędności wiążą się z zatrudnieniem studenta na umowę zlecenie. Student – definicja na potrzeby zwolnienia Aby określić kto kwalifikuje […]

Do kiedy PIT

PIT 2019 za 2018 rok – do kiedy rozliczyć PIT?

Do kiedy rozliczyć PIT? Od wielu już lat przepisy w tym zakresie się nie zmieniły, ale wciąż jak przyznaje duża liczba Polaków – gubimy się w terminach. Dziś nasz portal przypomina, że zostało raptem kilka dni na rozliczenie podatku za rok 2018. Wprowadzone od 2019 roku zmiany spowodują, że dla części podatników zeznanie podatkowe będzie […]

prywatny samochód w działalności gospodarczej od 2019 roku

Prywatny samochód w działalności gospodarczej

Prywatny samochód w działalności gospodarczej to niewątpliwa korzyść dla naszego przedsiębiorstwa. Do tej pory wiązało się to z prowadzeniem tzw. kilometrówki, jednak po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 nie musimy już tego robić. Z jednej strony ułatwienie, z drugiej utrata korzyści. Jak więc wygląda rozliczenie prywatnego samochodu w działalności gospodarczej po zmianach przepisów? Jakie przepisy […]