Mężczyzna oczekujący na zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych – komu i ile?

Osoba bezrobotna musi spełnić pewne warunki, aby mogła uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Poniżej wyjaśniamy, komu przysługuje taki zasiłek, na jakich zasadach jest udzielany oraz ile wynosi. Zasiłek dla bezrobotnych – na jakich warunkach? Gdy bezrobotny zarejstruje się w powiatowym urzędzie pracy, może otrzymać zasiłek pod warunkiem, że w urzędzie pracy nie ma dla niego odpowiedniej […]

Ulica w polskim mieście przy której znajdujące kamienice również od nich należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości po likwidacji działalności

Gdy zlikwidowana zostaje działalność gospodarcza, podatnik zostaje z wieloma środkami trwałymi, które wcześniej używane były w jego firmie. Stanowią one część jego majątku. Zalicza się do nich również nieruchomości pozostałe po likwidacji działalności. Czy podatnik jest zobowiązany do wykazywania przychodu z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości? Odpowiadamy poniżej. Przychód ze sprzedaży nieruchomości po likwidacji działalności Zgodnie […]

Urlop okolicznościowy – na jakich zasadach?

Pracownikowi przysługują dodatkowe, płatne dni wolne od pracy ze względu na najważniejsze wydarzenia życiowe, takie jak narodziny dziecka, ślub i śmierć bliskiej osoby. Jest to tak zwany urlop okolicznościowy. Zasady udzielania urlopu okolicznościowego Urlop okolicznościowy może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają. Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy z wyprzedzeniem o […]

kobiety zawierają umowę o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony. Czy istnieją wyjątki od reguł?

Zgodnie z Kodeksem pracy istnieją limity ilościowe i czasowe dla osoby, którą interesuje umowa o pracę na czas określony. Jednakże Kodeks pracy wskazuje również na wyjątki od tych limitów, określając je jako obiektywne przyczyny pozwalające pracodawcom na pominięcie tych ograniczeń. Umowa o pracę na czas określony – limity Kodeks pracy określa dwa limity, jeśli chodzi […]

Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej

Karta podatkowa jest bardzo wygodną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z karty podatkowej, przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. Poza tym podatek, który musi odprowadzać, zwykle nie jest wysoki ani zależny od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest korzystnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielu pracowników. Naczelnik urzędu skarbowego ustala miesięczny podatek, biorąc pod uwagę: rodzaj i zakres […]

Kartka i długopis na której zapisywana będzie ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, których zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie ewidencji czasu pracy ustalane jest wynagrodzenie pracowników, jak również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Co mówią przepisy? Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o: liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy (celem kontroli przestrzegania przepisów […]

Działalność sezonowa to na przykład smażalnia ryb działająca w okresie wakacji

Działalność sezonowa. Zawieszenie a rozliczenie

Niektórzy podatnicy prowadzą działalność sezonową lub jakąś inną nietypową działalność, którą muszą co jakiś czas zawieszać. Czasami podczas zawieszenia dokonują pewnych zakupów, które mają być wykorzystane do prowadzenia tej działalności po jej odwieszeniu. Czy można odliczać podatek VAT od takich zakupów podczas zawieszenia działalności sezonowej? Na to pytanie odpowiadamy poniżej. O czym mówi ustawa „Prawo przedsiębiorców”? […]