Druk VAT-7K

Uwaga! Od 2019 roku poniższy formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. VAT to podatek od towarów i usług (z ang. Value Added Tax), zwany także w skrócie PTU. Pobierany jest od każdej transakcji i wynosi w Polsce 23 procent. Jego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia go w taki sposób, by nie następowało kaskadowe namnażanie się tego podatku, a faktycznie zapłacił go tylko odbiorca końcowy. 

Dokument do pobrania Form-VAT-7K

VAT 7K

Dodaj komentarz

*