Darowizna lub spadek? Sprawdź wysokość podatku

Urząd Skarbowy

Czym jest darowizna?

Najprościej mówiąc jest to dar, podarowanie nam pieniędzy lub tytułu własności do czegoś. Dokładnie określa to art. 888 kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zobowiązuje nas do odprowadzenia podatku od otrzymanych dóbr. Wysokość opłaty zależna jest od relacji z darczyńcą. Im większe pokrewieństwo z obdarowującym, tym niższą opłatę musimy uiścić.

Istnieją 3 grupy podatkowe:

  • I grupa- małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i tesciowe
  • II grupa- zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępstw
  • III grupa- pozostali nabywcy.

Kwota wolna od podatku od darowizny

Każda z tych grup ma wyznaczoną kwotę wolną, od której podatku odprowadzać nie musi. Ile wynosi więc kwota wolna od podatku od darowizny? Poniżej szczegółowe dane:

  • 9 637 zł- I grupa podatkowa
  • 7 276 zł- II grupa podatkowa
  • 4 902 zł-III grupa podatkowa

Mówi się również o „grupie 0”. Są to osoby z grupy I, ale bez względu na kwotę o zwolnieniu ich z podatku decyduje Urząd Skarbowy. Aby tak się stało darowizna musi zostać zgłoszona we właściwym Urzędzie Skarbowym w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Twój US skorzystaj z naszego spisu Urzędów Skarbowych.

Co w przypadku jeśli darowizn od danej osoby mieliśmy kilka? Liczymy te, które nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat od ostatniej. W sytuacji przekroczenia kwoty wolnej od podatku należny do zapłaty podatek oblicza się od nadwyżki odrębnie dla każdej z grup.

I grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 3%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 308,30zł i 5%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 822,20 zł i 7%

II grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 7%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 719,50 zł i 9%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 1644,50 zł i 12%

III grupa:

do 10 278 zł podatek wynosi 12%

10 278 zł – 20 556 zł podatek wynosi 1233,40 zł i 16%

ponad 20 556 zł podatek wynosi 2877,90 zł i 20%

Dokonując darowizny pamiętajmy o zgłoszeniu tego faktu we właściwym dla nas Urzędzie Skarbowym. W przeciwnym razie musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Podsumujmy więc: podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest z ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn ( Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm.). Te właśnie akty prawne stanowią o podstawie prawnej do rozliczania się przed Urzędem Skarbowym z otrzymanego w spadku od dziadka, babci czy rodziców samochodu, mieszkania czy działki.

Co może stanowić darowiznę?

„Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie ministerstwa finansów. Oznacza to więc, że darowiznę stanowić może również mienie ruchome jak: obrazy, pamiątki rodzinne czy kostiumy lub kolekcje znaczków. Mogą to być też np. prawa majątkowe to utworów muzycznych czy filmowych tak więc myśląc o spadku czy darowiźnie nie myślmy tylko o nieruchomościach.

Dodaj komentarz

*