DRUK PIT-36

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Deklarację PIT można złożyć do US w trzech formach:

  • listownie – najlepiej za potwierdzeniem odbioru,
  • w urzędzie skarbowym, gdzie deklaracja jest od razu sprawdzana,
  • elektronicznie.

Ostatnia z form jest bardzo dużym ułatwieniem dla podatników i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. W celu złożenia deklaracji w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej, w skrócie NIP. Nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowej wymaga podania wyłącznie danych autoryzujących wysyłkę, w tym imię, nazwisko, NIP, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej w roku poprzednim.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-36

PIT-36 za rok 2019 – 2019-12-30