DRUK PIT-36

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Zobacz jak wypełnić oraz pobierz darmowy formularz druku.

Co to jest PIT-36?

Druk PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Deklarację PIT można złożyć do US w trzech formach:

  • listownie – najlepiej za potwierdzeniem odbioru,
  • w urzędzie skarbowym, gdzie deklaracja jest od razu sprawdzana,
  • elektronicznie.

Ostatnia z form jest bardzo dużym ułatwieniem dla podatników i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. W celu złożenia deklaracji w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej, w skrócie NIP. Nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowej wymaga podania wyłącznie danych autoryzujących wysyłkę, w tym imię, nazwisko, NIP, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej w roku poprzednim.

Instrukcja wypełnienia PIT-36?

Przed wypełnieniem zapoznaj się z instrukcją wypełnienia formularza przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Pobierz druk PIT-36

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.