Pracownik liczy pieniądze ponieważ nie poinformowano go o widełkach płacowych

Obowiązek informowania o widełkach płacowych. Jawność czy dyskryminacja?

30 lipca 2020 roku miał wejść w życie projekt ustawy zobowiązujący pracodawców do przedstawiania w ofertach pracy proponowanego wynagrodzenia. Projekt posłów i posłanek PO i KO prawdopodobnie szybko nie wejdzie w życie. Powód? Interes pracodawców oraz istniejące na rynku tabu. Potrzeba społeczna W Polsce za podawaniem stawek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę opowiada się 84 […]

Dwójka przytulonych do siebie osób pocieszających się po sytuacji dyskryminacji w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy. Kiedy ma miejsce? Jaka jest skala problemu? Jakie są jej rodzaje?

Problem dyskryminacji w miejscu pracy to jedno z nielicznych doświadczeń, które łączą pracowników i pracodawców. Często wynikają z działania jednej ze stron stosunku pracy. Zawsze oznaczają problemy dla jednej i dla drugiej grupy. Funkcjonują nierozerwalnie od siebie. W nowym artykule wyjaśniamy: co należy uznać za zachowanie dyskryminacyjne, jakie są przyczyny tego typu zachowań i gdzie szukać pomocy?

Koronawirus pracownik przy laptopie

Koronawirus – prawa i obowiązki pracodawcy w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi bezprecedensowy przypadek na rynku pracy. W ramach ogłoszonego 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemiologicznego na większość przedsiębiorców nałożono daleko idące ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostali muszą wdrożyć w swoich zakładach pracy odpowiednie zabezpieczenia. W jaki sposób chronić firmę i swoich pracowników? Co gwarantuje nam prawo? Jak odpowiedzialnie z niego korzystać?

regulamin e-sklepu na ekranie laptopa

Regulamin e-sklepu

Sklepy internetowe są bardzo popularne zarówno wśród klientów, jak i przedsiębiorców. Osoby chcące założyć własny biznes coraz częściej decydują się właśnie na prowadzenie e-sklepu. Jest to bardzo wygodna forma rozpoczęcia własnego biznesu ze względu na o wiele mniejszą ilość formalnych wymagań niż w przypadku tradycyjnego przedsiębiorstwa – niepotrzebny jest lokal, wyposażenie, szyld itp. Oczywiście biznes […]

Wpływ na kulturę organizacyjną w firmie ma również aranżacja wnętrza

Kultura organizacyjna. Jaką rolę pełni w firmie?

Aby firma mogła osiągać dobre rezultaty finansowe, przedsiębiorca musi przede wszystkim we właściwy sposób zarządzać zasobami ludzkimi i pieniężnymi. Oczywiście jest jeszcze wiele innych warunków, które muszą być spełniane, aby zapewnić firmie powodzenie, między innymi bardzo duże znaczenie ma kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Co to jest kultura organizacyjna? Opracowania naukowe definiują kulturę organizacyjną jako zbiór systemów […]