Urząd Skarbowy Zgorzelec

Część sądowych wyroków podatkowych budzi zastrzeżenia

W zeszłym roku sądy administracyjne wydały 27 tys. wyroków w sprawach podatkowych. W 25 proc. przypadków były to orzeczenia uchylające decyzje fiskusa. Z drugiej strony część sądowych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych budzi zastrzeżenia zarówno samych podatników, jak i ekspertów. Ich zdaniem to efekt nie tylko profiskalnej wykładni, lecz także niedoskonałości przepisów.  Ze względu na restrykcyjne podejście fiskusa do kontroli […]

Siedziba firmy Cushman & Wakefield

Podatek od wynajmu mieszkania

Jeśli jako właściciel wynajmujesz swój dom, mieszkanie, pokój lub garaż i osiągasz z tego tytułu dochody, to powinieneś odprowadzić od nich podatek do urzędu skarbowego. Płacenie podatków od najmu i dzierżawy, poza spełnieniem obywatelskiego obowiązku, może przynieść wymierne korzyści. Dowiedz się, jaką formę opodatkowania wybrać, abyś niepotrzebnie nie płacił wyższego podatku. Niemal wszystkie dochody podlegają […]

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie […]

Podatek od zakupu nieruchomości

Podatek od zakupu nieruchomości

Podatek od zakupu nieruchomości zapłacimy za: ·        grunty, ·        budynki lub ich części, ·        budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze. Podatek od zakupu nieruchomości muszą uiszczać podmioty takie jak: właściciele użytkownicy wieczyści samoistni posiadacze w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. […]