DRUK PIT-36L

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2019 z działalności gospodarczej, a jeśli takie przychody uzyskali w grudniu – jeśli oświadczenie złożyli do końca roku. Deklarację składać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2019 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Również w ich przypadku obowiązkowym jest oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2019 z działów specjalnych produkcji rolnej, a jeśli takie przychody uzyskali w grudniu – jeśli oświadczenie złożyli do końca roku. W 2020 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2019 rok deklarację PIT-36L.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-36L

PIT-36L za rok 2019 – 2019-12-30