DRUK PIT-36L

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Przeczytaj jak wypełnić oraz darmowy formularz.

Co to jest PIT-36L?

PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2019 z działalności gospodarczej, a jeśli takie przychody uzyskali w grudniu – jeśli oświadczenie złożyli do końca roku.

Deklarację składać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2019 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Również w ich przypadku obowiązkowym jest oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2019 z działów specjalnych produkcji rolnej, a jeśli takie przychody uzyskali w grudniu – jeśli oświadczenie złożyli do końca roku. W 2020 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2019 rok deklarację PIT-36L.

Instrukcja wypełnienia PIT-36LS

Pełne omówienie wypełnienia zeznania dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Pobierz druk PIT-36L

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania – PIT-36L

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk PIT-36L z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.