Danina solidarnościowa w gotówce Druk DSF-1

Druk DSF-1

Druk DSF-1 – danina solidarnościowa Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym Deklaracja DSF-1 jest jednostronicową deklaracją. Wypełnieniają ją osoby fizyczne, których dochody osiągnięte od 1 stycznia 2019 r. przekroczyły sumę 1 000 000 zł i są zobowiązane do zapłaty w 2020 r. daniny solidarnościowej. Więcej na ten temat w naszym artykule Danina solidarnościowa. […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-11

PIT-11 to formularz, który od 2019 r. przekazywany jest wyłącznie elektronicznie !!! Formularz PIT-11 to informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak rozliczyć PIT-11? W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody. W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których […]