utrata karty płatniczej

Utrata karty płatniczej – jak uniknąć konsekwencji zagubienia lub kradzieży karty?

Posiadaczem karty płatniczej jest każdy z nas, a zdecydowana większość kart daje możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowo, bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Jest to oczywiście bardzo wygodna usługa, jednak może pociągać za sobą poważne konsekwencje w przypadku zagubienia lub kradzieży karty płatniczej. Co zrobić, aby ich uniknąć, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji? Odpowiedzialność w przypadku […]

darowizna

Darowizna w najbliższej rodzinie – co z podatkiem?

Darowizna to nieodpłatne przysporzenie korzyści obdarowanemu, czyli wzbogacenie obdarowanego, kosztem darczyńcy. Przekazanie darowizny rodzi obowiązek podatkowy – podatek od spadków i darowizn. Stawki tego podatku wahają się od 3 do 20% od tej części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku. A co z darowizną w najbliższej rodzinie? Odpowiadamy poniżej. Grupy podatkowe w najbliższej rodzinie […]

leasing kredyt

Leasing i kredyt – który lepszy?

Czym jest leasing inwestycyjny, a czym kredyt operacyjny? Są to istotne informacje dla przedsiębiorców, którzy przymierzają się do zakupu środka trwałego dla firmy. Które z tych dwóch rozwiązań będzie w tym przypadku bardziej korzystne? Rozważając wybór między kredytem a leasingiem należy uwzględnić: listę dokumentów niezbędnych do ocenienia zdolności kredytowej, własny wkład, korzyści podatkowe, konsekwencje formalno-prawne […]

Spółka cywilna – informacje podstawowe

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Daje możliwość wspólnego działania razem z innym przedsiębiorcą, nie może być to więc działalność jednoosobowa. Podporządkowana jest przepisom kodeksu cywilnego – nie jest konieczna rejestracja w KRS. Spółka cywilna daje możliwość maksymalizacji kapitału – im więcej osób, tym większy wkład, a w konsekwencji większe zyski. Mogą […]

Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej

Karta podatkowa jest bardzo wygodną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystając z karty podatkowej, przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. Poza tym podatek, który musi odprowadzać, zwykle nie jest wysoki ani zależny od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest korzystnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielu pracowników. Naczelnik urzędu skarbowego ustala miesięczny podatek, biorąc pod uwagę: rodzaj i zakres […]

Pożyczka dla firmy – pozabankowa?

Pożyczka pozabankowa to inny wariant i możliwość uzyskania pomocy finansowej dla firmy zamiast kredytu. Z czym wiąże się pożyczka pozabankowa? Pożyczki pozabankowe są produktem finansowym oferowanym przez instytucje pozabankowe, jak również przez banki. Korzystają z nich głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają one na szybkie zaradzenie kryzysom pojawiającym się w firmach. Pożyczkodawcy działają zarówno […]

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, których zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie ewidencji czasu pracy ustalane jest wynagrodzenie pracowników, jak również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Co mówią przepisy? Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o: liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy (celem kontroli przestrzegania przepisów […]

VAT a zawieszenie działalności sezonowej

Niektórzy podatnicy prowadzą działalność sezonową lub jakąś inną nietypową działalność, którą muszą co jakiś czas zawieszać. Czasami podczas zawieszenia dokonują pewnych zakupów, które mają być wykorzystane do prowadzenia tej działalności po jej odwieszeniu. Czy można odliczać podatek VAT od takich zakupów podczas zawieszenia działalności sezonowej? Na to pytanie odpowiadamy poniżej. O czym mówi ustawa „Prawo przedsiębiorców”? […]

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony ma charakter terminowy – zawierana jest na określony czas, po upływie którego ulega rozwiązaniu. Umowa o pracę na czas określony nie może trwać dłużej niż 33 miesiące, a przy tym liczba umów zawieranych w tym okresie nie może przekroczyć trzech. Wypowiedzenie umowy Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać: […]

Czy obowiązkowe składki ZUS dla przedsiębiorców zostaną zniesione?

5 grudnia 2019 r. do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Założeniem tego projektu jest zniesienie obowiązku zgłaszania się przedsiębiorców do składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Według proponowanej nowelizacji takie zgłoszenia miałyby być dobrowolne. Urząd RMŚP – jaką odgrywa rolę? Następstwem uchwalenia przez Rząd tzw. Konstytucji Biznesu (pakiet ustaw w celu uproszczenia […]

Podatek PIT od odszkodowania?

Czy osoby, które otrzymują odszkodowania powinny odprowadzać od nich podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej. Czy odszkodowanie to przychód? Według przepisów – art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, oprócz tych, które zostały wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c oraz za wyjątkiem tych dochodów, […]

Wynagrodzenie chorobowe – jak je wyliczyć?

Za okres niezdolności do pracy osobie, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe jest wyliczane na tych samych zasadach, co podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły wynosi on 80% podstawy wymiaru i można go otrzymywać maksymalnie przez 182 […]