DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-11

PIT-11 to formularz, który od 2019 r. przekazywany jest wyłącznie elektronicznie !!! Formularz PIT-11 to informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak rozliczyć PIT-11? W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody. W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-ZG

Druk PIT-ZG – dochody zagraniczne Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym Formularz jest załącznikiem do zeznania podatkowego. Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39.Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody/przychody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-Z

Druk PIT-Z – pozarolnicza działalność gospodarcza Inf. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje.  Dokument do pobrania Form-PIT-Z

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-PM

Druk PIT-PM – wartość majątkowa Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje.  Dokument do pobrania Form-PIT-PM

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-O

Druk PIT-O – ulgi i odliczenia PIT-O służy do wykazania takich ulg, jak: ulga na internet, ulga prorodzinna (na dziecko), ulga z tytułu przekazanych darowizn (krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych), ulga w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, ulga z […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-NZI

Druk PIT-NZI – wysokość majątku Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków Minister Finansów w drodze rozporządzenia wprowadził nowy druk PIT-NZI będący załącznikiem do deklaracji PIT-36. Związany jest on z podatkiem od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax. Poniżej […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-MT

Druk PIT-MT – podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z nieruchomości PIT/MIT stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L i składany jest przez podatników, którzy zobowiązani są opłacać tzw. Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności ze środka trwałego będącego budynkiem, który: stanowi własność albo współwłasność podatnika, jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, został oddany […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-MIT

Druk PIT-MIT – dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 Druk PIT-MIT to załącznik nr 14 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za pośrednictwem druk PIT-MIT rozliczający się przekazuję do Urzędu Skarbowego informację o środkach trwałych oraz hipotetycznych przychodach, jakie podatnik […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-M

Druk PIT-M – dochody małoletnich dzieci Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. PIT-M to załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi przychodami dziecka. Druk PIT-M nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-IP

Druk PIT-IP – własność intelektualna Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czym jest ulga IP-BOX? Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5 proc. stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na […]

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-DS

Druk PIT-DS – działy specjalne produkcji rolnej Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej Osoby pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do do złożenia odrębnego załącznika PIT/DS. Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje.  Dokument do pobrania Form-PIT-DS