Druk NIP-7

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Co to jest NIP-7?

Identyfikator podatkowy NIP dostaniesz na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego. Takie zgłoszenie składasz tylko raz.

Pamiętaj, że możesz mieć wyłącznie jeden NIP. Dlatego nie ma znaczenia rodzaj opłacanych przez ciebie podatków czy liczba lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto składa zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7

Złóż wniosek o nadanie NIP na formularzu NIP-7, jeśli jesteś podatnikiem, który nie podlega wpisowi do CEIDG, ale:

  • prowadzisz działalność gospodarczą (na przykład jako wspólnik spółki jawnej czy partnerskiej)
  • podlegasz rejestracji jako podatnik VAT (na przykład rolnik opodatkowany VAT)
  • jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Złóż wniosek na formularzu NIP-7 też wtedy, gdy nie masz własnej firmy, ale:

  • nie masz numeru PESEL
  • jesteś płatnikiem podatków (na przykład zatrudniasz opiekunkę do dziecka lub gosposię)
  • jesteś płatnikiem na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (na przykład zatrudniasz pracownika jako rolnik ryczałtowy).

Naczelnik urzędu skarbowego nada ci NIP przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP).

Kiedy trzeba złożyć zgłoszenie aktualizacyjne

Złóż NIP-7, gdy chcesz zaktualizować dane, na przykład nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego czy dowodu osobistego.

Masz na to 7 dni od dnia, w którym wystąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli jesteś:

  • podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – zgłoszenie złóż przed wykonaniem pierwszej czynności związanej ze swoją działalnością. Gdy jesteś osobą fizyczną, to złóż zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 tylko w przypadku rejestrowania się jako podatnik podatku VAT

Ważne! Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7 składasz niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

  • podatnikiem innych niż VAT podatków lub płatnikiem – zgłoszenie złóż nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z wykonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w dowolnym Urzędzie Skarbowym na terenie kraju.

Pobierz druk NIP-7

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania