Obowiązki przedsiębiorcy

Planując założenie własnej firmy, dobrze jest się do tego odpowiednio przygotować. Z pewnością miło jest być sobie szefem i zarabiać duże pieniądze, najpierw jednak trzeba dobrze zrozumieć, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy przyjdzie nam się zmierzyć.

Do najważniejszych z nich należy:

 • opodatkowanie,
 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • wystawianie faktur,
 • a także kontakt zarówno z urzędem skarbowym, jak i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Forma i rejestracja firmy

Pierwszym, o czym musimy zdecydować, jest forma prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba prawna czy własna działalność gospodarcza? Po dokonaniu tego wyboru czeka nas rejestracja firmy. Jeśli chcemy działać jako osoba prawna (jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), musimy nadać jej odrębną osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jeśli natomiast planujemy prowadzić biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza, potrzebny nam będzie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Podatki

Następny krok stanowi wybór formy opodatkowania. Jako podatnicy mamy do wyboru trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%);
 • według stawki liniowej (19%);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Gdy już podejmiemy tę decyzję, rejestrujemy się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Stanowi to kluczowy krok, dzięki któremu możliwe będzie oficjalne prowadzenie przez nas działalności gospodarczej. 

Na tym nie koniec decyzji – teraz musimy określić, czy zarejestrujemy się jako czynny podatnik VAT i czy będziemy rozliczać podatek VAT. Co ważne, jeśli mamy zamiar rozliczać faktury zagraniczne, potrzebne nam będzie również zgłoszenie VAT-UE.

 

Zaliczki i deklaracje

Będąc przedsiębiorcą, zobowiązani jesteśmy do regularnego składania deklaracji podatkowych, jak i do samego opłacania podatków. Powinnością podatników jest uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT lub CIT, jak również kwartalne lub roczne rozliczanie się poprzez składanie deklaracji podatkowych.

Regularność ta może być nie lada wyzwaniem dla osób, które z natury nie są obowiązkowe. Niestety jest to koniecznością, za niedopilnowanie której grożą nam konsekwencje finansowe i kary. Z terminami nie ma zmiłuj się, koniecznie trzeba ich przestrzegać. Dlatego jeśli obawiamy się, że będzie z tym u nas problem, wybierzmy zawczasu biuro rachunkowe, które przypilnuje ich za nas i przejmie na siebie nasze miesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego.

 

Ewidencja finansowa

Do obowiązków każdego przedsiębiorcy należy również prowadzenie rzetelnej i dokładnej ewidencji finansowej. W tym względzie popularnym wyborem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Warto spojrzeć na tę kwestię od dobrej strony – nie tylko jak na przykry obowiązek wobec urzędu skarbowego, ale też jak na pożyteczne narzędzie, dzięki któremu mamy możliwość monitorowania naszych obrotów oraz wydatków.

Pamiętajmy przy tym, że jeżeli prowadzenie księgowości jest sprawą, która najmniej podoba nam się w prowadzeniu własnego biznesu, możemy zdać się w tym na innych. Wybierzmy księgowego, który wypełni za nas comiesięczne obowiązki, a będąc profesjonalistą, ograniczy do minimum ryzyko błędu. Czas, który dzięki temu zaoszczędzimy, będziemy mogli przeznaczyć na to, co najważniejsze – na rozwój naszej firmy.

W tym miejscu warto przypomnieć też starą dobrą radę, jaka sprawdza się przy prowadzeniu biznesu: do najważniejszych wydatków w firmie powinny należeć te przeznaczone na  wynagrodzenie nasze, naszego księgowego i naszego prawnika.

 

 

Faktury – najmilszy obowiązek

Wystawianie faktur stanowi co prawda najprzyjemniejszą część naszej pracy, jednak to również jest nasz – przedsiębiorców – obowiązek. Jeśli nie wiemy, jak się do tego zabrać, skorzystajmy z jednego z wielu dostępnych na rynku serwisów do wystawiania faktur. Zastosowanie ich wiąże się jedynie z niewielka opłatą, za to daje nam gwarancję wystawiania dokumentów zgodnie z prawem.

Dla zgodności z obowiązującymi przepisami każda transakcja handlowa musi zostać potwierdzona fakturą. Dokumenty te powinny zawierać niezbędne dane, takie jak:

 • NIP kupującego i sprzedającego,
 • datę transakcji,
 • opis towarów lub usług,
 • kwotę należności.

Bardzo wygodną opcją jest obecnie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej. Metoda ta zdecydowanie ułatwia obrót dokumentami, a jednocześnie przyspiesza ich opłacanie.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

Obok urzędu skarbowego drugą instytucją, z którą każdy przedsiębiorca ma regularny kontakt jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W obu przypadkach towarzyszy nam często odczucie, że każdego miesiąca musimy uiszczać na ich rzecz całkiem duże kwoty, nie dostając jednak nic w zamian. Dotyczy to na przykład kwestii składek – zdrowotnej czy np. emerytalnej i rentowej.

W tym wypadku nie ma jednak lepszej metody niż akceptacja faktu, że składki na ZUS po prostu trzeba odprowadzać. Kwestią tą również może zająć się za nas nasz księgowy, zwłaszcza że z pewnością wyliczy on prawidłową kwotę do zapłaty, co z kolei pozwoli nam uniknąć ryzyka kary. 

 

Wyżej wymienione obowiązki przedsiębiorcy stanowią tylko te najważniejsze, te, których niezachowanie grozi nam potencjalnie największymi sankcjami. Są to też obowiązki wspólne wszystkim przedsiębiorcom. W praktyce może ich być jednak o wiele więcej, a wszystko to zależy od branży i formy wykonywania działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy stanowią kompleksowy zestaw zadań, które musimy realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Do absolutnie kluczowych należą aspekty wpisu do rejestru, wyboru formy opodatkowania, obowiązek prowadzenia ewidencji (ksiąg rachunkowych), jak również regularne opłacanie podatków i składek ZUS oraz wystawianie faktur. Pamiętajmy, że dla legalnego i prawidłowego prowadzenia biznesu ścisłe przestrzeganie tych obowiązków jest nieodzowne.

 

 

Źródła:

 • https://arminska.pl/obowiazki-przedsiebiorcy/