Druk VAT-7

VAT-8 VAT-7 VAT-13 VAT-12 VAT-R VAT-UE/C VAT-7K VAT-Z VAT-26 VAT-23 VAT-22 VAT-21 VAT-11 VAT-10 VAT-7D

Druk VAT-7 – Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy miesięczne)

Deklarację VAT-7 składa się do 25. dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że podatnicy, którzy wybrali miesięczne rozliczenie z tytułu VAT, składają deklarację i opłacają wynikającą z niej należność podatkową do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast rozliczający się kwartalnie z podatku od towarów i usług składają i opłacają deklarację VAT za:

  • I kwartał do 25 kwietnia,
  • II kwartał do 25 lipca,
  • III kwartał do 25 października,
  • IV kwartał do 25 stycznia.

Uwaga! Od 2019 roku poniższy formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. VAT to podatek od towarów i usług (z ang. Value Added Tax), zwany także w skrócie PTU. Pobierany jest od każdej transakcji i wynosi w Polsce 23 procent. Jego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia go w taki sposób, by nie następowało kaskadowe namnażanie się tego podatku, a faktycznie zapłacił go tylko odbiorca końcowy.

Dokument do pobrania Form-VAT-7

[pdf-embedder url=”https://urzadskarbowy.eu/wp-content/uploads/2018/06/VAT-7.pdf” title=”VAT 7″]