Druk DSF-1

Druk DSF-1 – danina solidarnościowa

Deklaracja DSF-1 jest jednostronicową deklaracją. Wypełnieniają ją osoby fizyczne, których dochody osiągnięte od 1 stycznia 2019 r. przekroczyły sumę 1 000 000 zł i są zobowiązane do zapłaty w 2020 r. daniny solidarnościowej.

Deklaracja DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

Daninę solidarnościową rozlicza się na formularzu DSF-1 i składa we właściwym urzędzie skarbowym. Można ją złożyć papierowo lub w wersji elektronicznej. W przypadku popełnienia jakiegoś błędu podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji przez złożenie deklaracji korygującej.

Termin zapłaty

Podatnicy, których ten przepis dotyczy, zobowiązani są opłacić podatek w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Podatnik wpłaci daninę solidarnościową na rachunek urzędu skarbowego, natomiast naczelnik urzędu przekaże tę kwotę na rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej na ten temat w naszym artykule Danina solidarnościowa.

Druk DSF-1 – objaśniania

Zapoznaj się koniecznie z objaśnieniami dostępnymi do pobrania tutaj. Deklarację można złożyć zarówno papierowo, jak i w wersji elektronicznej.

 

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój PIT z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.

Skorzystaj z naszego darmowego programu e-PIT!