Ulgi dla rodzin w rozliczeniu PIT 2022/2023

W rozliczeniach PIT 2022/2023 czeka nas w tym roku sporo zmian. Poniżej kilka ulg, z których będą mogły skorzystać rodziny:

Rozliczenia samotnych rodziców

  • Korzystniejsze, niż obecnie będzie rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Pojawiła się możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Przy takiej formie rozliczenia, nie ma wymogu, aby dziecko zarabiało. Taka osoba będzie mogła uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym podwójną kwotę wolną od podatku, która przy dziecku (jeśli nie osiąga ono przychodów) nie zostałaby wykorzystana.
  • Dodatkowo przy takim rozliczeniu można zastosować niższą stawkę podatku, w stosunku do tej, która obowiązywałaby, rozliczając się samemu. W rozliczeniu łącznie z dzieckiem deklarujemy podatek w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy rocznych dochodów. Korzyść podatkowa wystąpi wówczas, gdy wysokość zarobków samotnego rodzica spowodowałaby przejście na wyższą skalę podatkową. Na przykład, bez korzystania z tej formy opodatkowania, z 12% na 32%.
  • Kolejna zmiana dotyczy rozwiedzionych rodziców lub rodziców, którzy nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, w której rodzice mieszkają z dzieckiem lub wykonują opiekę naprzemiennie, a obydwoje wystąpili o pełną kwotę ulgi. W takim przypadku Urząd Skarbowy podzieli ulgę w równych proporcjach. Natomiast opiekunowie, którzy nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem, nie kwalifikują się do otrzymania ulgi w rozliczeniu. Ulga zostanie przyznana rodzicowi lub opiekunowi, który faktycznie je wychowuje i u którego dziecko mieszka.

Ulga w rozliczeniach małżeństw

  • Małżonkowie w tym roku mogą wspólnie rozliczyć się z podatku, również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Jest jednak warunek konieczny do skorzystania z tej preferencji podatkowej. Związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej muszą trwać do końca roku, którego ma dotyczyć wspólne rozliczenie.

Rozliczenia rodzin 4 +

  • Od 2022 r. obowiązuje ulga dla rodzin 4+. Dzięki niej wielu podatników, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, nie płaci PIT. Warto wiedzieć, że podatnicy, którzy wychowują czworo i więcej dzieci w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł. W przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie ulga będzie podwojona tzn. 2×85 258 zł. Poza tym, każdy z rodziców lub opiekunów będzie miał prawo do tego by skorzystać dodatkowo z kwoty wolnej od podatku. Ulga w rozliczeniu od stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł. Wniosek z tego, że rodzice/opiekunowie rozliczający się wspólnie nie będą musieli płacić podatku od przychodu w wysokości 231 056 zł (2×85 528 zł oraz 2x 30 000 zł). Ważna jest też informacja, że z ulgi mogą skorzystać rodziny, w których czwarte dziecko urodziło się nawet w ostatnich dniach 2022 r.