ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk ORD-ZU

Druk ORD-ZU – uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji. Co to jest ORD-ZU i kiedy się go składa? Jest to formularz uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dołącza się go do korygowanej deklaracji, jeśli składa ją elektronicznie. Druk składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika ze względu na miejsce zamieszkania.  Przykładowe uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji może dotyczyć pomyłki […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk NIP-7

NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem. Co to jest NIP-7? Identyfikator podatkowy NIP dostaniesz na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego. Takie zgłoszenie składasz tylko raz. Pamiętaj, że możesz mieć wyłącznie jeden NIP. Dlatego nie ma znaczenia rodzaj opłacanych przez ciebie podatków czy liczba lub rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kto składa zgłoszenie identyfikacyjne […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK ZAP-3

ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Przeczytaj co to jest i do czego służy oraz pobierz darmowy wzór. Co to jest ZAP-3 i do czego służy? Druk ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Służy on do informowania urzędu skarbowego o wszelkich zmianach, takich jak na przykład aktualizacja adresu zamieszkania, rachunku bankowego, […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-WZ

PIT-WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych w roku podatkowym. Co to jest PIT-WZ? PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do US informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-SE

PIT-SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu w roku podatkowym. Co to jest PIT-SE? Jest to informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-ZG

Druk PIT-ZG – dochody zagraniczne. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Co to jest PIT-ZG? Formularz jest załącznikiem do zeznania podatkowego. Druk PIT-ZG składa się do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39, odrębnie dla każdego z nich. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody/przychody opodatkowane zgodnie z art. […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-Z

Druk PIT-Z – pozarolnicza działalność gospodarcza Co to jest za formularz? Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje.  Dokument do pobrania Form-PIT-Z Pobierz druk PIT-Z Poniżej […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-M

Druk PIT-M – dochody małoletnich dzieci. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Co to jest PIT-M? PIT-M to załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi przychodami dziecka. Druk PIT-M nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-IP

Druk PIT-IP – własność intelektualna. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czym jest ulga IP-BOX? Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5 proc. stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-BR

Druk PIT-BR – działalność badawczo rozwojowa. Dowiedz się więcej i pobierz darmowy formularz. PIT-BR – ważne informacje Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym. Formularz stanowi załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do uzyskanych […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-B

Druk PIT-B – działalność gospodarcza Co to jest PIT-B? Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Druk stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  Składają go osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku podatnicy wykazują: przychody, […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-28S

Druk PIT-28S – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu. Dowiedz się do czego służy wybrany formularz oraz pobierz darmowy druk. Co to jest PIT-28S? Druk PIT-28S  obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz […]