DRUK PIT-BR

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-BR – działalność badawczo rozwojowa

Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym.

Formularz stanowi załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2018 r.

Razem czy osobno?

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-BR

PIT-BR