DRUK PIT-B

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-B – działalność gospodarcza

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Druk PIT-B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Składają go osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.

W załączniku podatnicy wykazują: przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami.

Druk wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (17,75%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – czyli składający PIT-28.

PIT-B należy dołączyć do druku deklaracji podatkowej. Nie należy składać go osobno, jako samodzielnej deklaracji. W przypadku pominięcia go, podatnik obowiązany jest skorygować właściwą sobie deklarację podatkową oraz dołączyć do niej PIT-B.

Razem czy osobno?

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT-B. 

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-B

PIT-B