DRUK PIT-IP

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-IP – własność intelektualna

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Czym jest ulga IP-BOX?

Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5 proc. stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Kto i kiedy może skorzystać na uldzie?

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 
 
W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r. 

Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5 proc. stawkę podatku

Kto może skorzystać

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
  • Mikroprzedsiębiorstwa.
  • Małe przedsiębiorstwa.
  • Średnie przedsiębiorstwa.
  • Duże przedsiębiorstwa.

Podatnik CIT, Podatnik PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19 proc. podatku dochodowego.

PIT-IP – do pobrania

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-IP

PIT-IP