Druk ORD-ZU

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk ORD-ZU – uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.

Co to jest ORD-ZU i kiedy się go składa?

Jest to formularz uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dołącza się go do korygowanej deklaracji, jeśli składa ją elektronicznie.

Druk składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika ze względu na miejsce zamieszkania. 

Przykładowe uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji może dotyczyć pomyłki w kwotach, nieodliczenia przysługującej ulgi lub nieuwzględniania osiągniętych dochodów.

Jeśli popełniłeś błąd w deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K,VAT-UE,VAT-27, VAT-9M, VAT-8), powinieneś go jak najszybciej skorygować. Robisz to na tym samym formularzu, na którym składana była deklaracja, zaznaczając kwadrat: korekta deklaracji. Możesz dołączyć uzasadnienie przyczyn korekty na druku ORD-ZU, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pobierz druk ORD-ZU

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania