DRUK PIT-M

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-M – dochody małoletnich dzieci

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

PIT-M to załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi przychodami dziecka.

Druk PIT-M nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.

Gdy dziecko uzyska w roku podatkowym przychody, pojawia się pytanie, czy nie powodują one obowiązku złożenia deklaracji za małoletniego lub doliczenia dochodów do tych, które wykazują rodzice lub opiekunowie prawni.

W przypadku doliczania do dochodów rodziców (opiekunów) zarobków małoletnich dzieci, oprócz własnej deklaracji podatkowej, rodzice złożą załącznik PIT-M (małoletni), w którym wskazać powinni wartość zarobków dziecka. Dziecko w takim przypadku nie składa dodatkowo deklaracji za siebie samego.

Do organu podatkowego trafia zatem deklaracja rodziców, którą podpisują rodzice, a nie dziecko – z wyszczególnioną kwotą, jaką w danym roku zarobiło dziecko. Wyjątkiem jest przypadek, gdy dziecko uzyskuje dochody, których nie dolicza się do dochodów rodziców (patrz- uwaga).

Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo na PIT-37 – muszą zmienić deklaracje podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36 oraz wliczyć na niej przychody małoletniego.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania Form-PIT-M

PIT-M