Potwierdzenie złożenia e-deklaracji PIT

Podatnik zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia nadania deklaracji PIT – Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat.

UPO – co to jest?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dokument, który potwierdza złożenie e-deklaracji PIT. Jest traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku składania tradycyjnego, papierowego zeznania rocznego lub z dowodem nadania listu poleconego w placówce Poczty Polskiej.

Dokument ten określa:

  • pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny,
  • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako data i czas wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,
  • datę i godzinę wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokument ten można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów lub z programów umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT drogą elektroniczną.

UPO potwierdza poprawność wysyłki deklaracji PIT pod względem formalnym. Otrzymanie numeru UPO jest więc potwierdzeniem, że PIT znalazł się w organie podatkowym w dacie, w której numer ten został przekazany podatnikowi.

Numer referencyjny a UPO

Po wysłaniu deklaracji PIT drogą elektroniczną, podatnik otrzymuje tzw. numer referencyjny. Jeśli jego zeznanie roczne pod względem poprawności danych zostanie zweryfikowane pozytywnie, otrzyma on status 200. Status ten oznacza, że podatnik figuruje w bazie urzędu skarbowego i podczas rozliczania się prawidłowo podał swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL lub NIP oraz kwotę przychodu za rok podatkowy). Nie oznacza on natomiast, że deklaracja na pewno wpłynęła do urzędu skarbowego. Pewność co do tego możemy mieć dopiero w momencie, kiedy otrzymamy UPO.

Jeżeli po wysłaniu deklaracji PIT podatnik otrzyma inny status niż 200, będzie musiał sprawdzić poprawność swojej deklaracji, a następnie jeszcze raz wysłać swoje zeznanie PIT. Status inny niż 200 oznacza, że deklaracja nie została dostarczona do urzędu.

Jeżeli natomiast podatnik nie otrzyma numeru referencyjnego, oznacza to, że deklaracja w ogóle nie trafiła do systemu. Przyczyną mogą być problemy z przeciążeniem systemu e-deklaracji. Należy więc odczekać chwilę i dopiero po otrzymaniu numeru referencyjnego – status 200 – pobrać UPO.

Dopełniony obowiązek podatkowy

Data otrzymania UPO jest potwierdzeniem daty złożenia deklaracji PIT. Warto jest wydrukować zarówno UPO jak i wysłaną e-deklarację.

Może się zdarzyć, że czas oczekiwania na UPO po złożeniu deklaracji PIT do weryfikacji wydłuży się. Zwłaszcza pod koniec terminów rozliczeniowych, gdy do systemu e-deklaracji wpływa duża ilość formularzy, czas oczekiwania na UPO może trwać nawet kilka lub kilkanaście godzin. Dlatego lepiej nie czekać ze swoim rozliczeniem do ostatniej chwili, gdyż w razie konieczności ponownej wysyłki zeznania (np. w przypadku pomyłki w danych autoryzacyjnych), może się okazać, że czas na dopełnienie obowiązku podatkowego minie.

Pobierz darmowy program e-PIT.

pit