Kto ma obowiązek złożyć deklarację PIT?

Każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT. Kto zatem przychodów nie uzyskiwał, nie musi składać PIT-a. Również osoby, które uzyskiwały kwoty zwolnione z opodatkowania, nie składają deklaracji PIT.

W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym uzyskał stratę, również powinien złożyć deklarację PIT w celu wykazania tej straty. Deklaracja wykazująca stratę pozwoli w następnych latach na odliczanie tej straty od dochodu – przez 5 lat i nie więcej niż 50% straty rocznie.

Nierezydent uzyskujący przychody w Polsce również ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT, chyba że jego podatek pobierany jest ryczałtowo przez płatnika. Jednak w przypadku gdy nierezydent musi złożyć swoje zeznanie PIT, powinien to zrobić przed opuszczeniem terytorium Polski – ta sama zasada obowiązuje w sytuacji, gdy nierezydent opuszcza terytorium kraju w trakcie roku podatkowego.

Pobierz darmowy program e-PIT.