Para emerytów

PIT dla emerytów i rencistów

Trwa akcja rozliczania podatku dochodowego PIT dla emerytów i rencistów. Z Urzędem Skarbowym możemy rozliczyć się nie tylko odwiedzając urząd osobiście. Osobom starszym – a więc mocniej narażonym na powikłania w wyniku zarażenia wirusem COVID-19 proponujemy rozliczenie się z formie elektronicznej. PIT dla emerytów i rencistów W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego […]

Potwierdzenie złożenia e-deklaracji PIT

Podatnik zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia nadania deklaracji PIT – Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat. UPO – co to jest? Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dokument, który potwierdza złożenie e-deklaracji PIT. Jest traktowane na równi z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku składania tradycyjnego, […]