DRUK PIT-38

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut.

Co to jest druk PIT-38?

Druk PIT-38 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym:

  1. uzyskali przychody:
    a) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów
    finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,
    b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
    przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Instrukcja wypełnienia PIT-38

Pełne objaśnienie wypełnienia każdego wymaganego pola dostępne jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/media/6610/broszura-pit-39-do-druku.pdf

Pobierz druk PIT-38

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.