DRUK PIT-O

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-O – ulgi i odliczenia. Przeczytaj jakie rodzaje ulg można odliczyć od podatku PIT na tym druku oraz pobierz darmowy formularz.

Do czego służy PIT-O?

PIT-O służy do wykazania takich ulg, jak:

  • ulga na internet,
  • ulga prorodzinna (na dziecko),
  • ulga z tytułu przekazanych darowizn (krewna cele kultu religijnegona pożytek publiczny, na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych),
  • ulga w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
  • ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
  • ulga w związku z wydatkami na nowe technologie,
  • ulga w związku z wpłatami na IKZE.
  • ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej,
  • abolicyjna.

Więcej w naszym artykule: Ulgi i odliczenia w podatkach PIT

Pobierz druk PIT-O

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk PIT-O z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.