DRUK PIT-36LS

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

Druk PIT-36LS – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Przeczytaj instrukcję oraz pobierz darmowy formularz.

Co to jest PIT-36LS?

PIT-36LS jest przeznaczony dla podatników – przedsiębiorstw w spadku, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Druk PIT-36LS składasz w przypadku, gdy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym. Tych dochodów nie łączysz z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, dlatego rozlicz je osobno.

Rozliczenia podatkowe w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli po śmierci przedsiębiorcy firmą kieruje zarządca sukcesyjny zgłoszony do CEIDG, to prowadzi przedsiębiorstwo na dotychczasowych zasadach, do czasu załatwienia przez spadkobierców formalności związanych z dziedziczeniem. Przedsiębiorstwo w spadku:

 • kontynuuje metodę opodatkowania po zmarłym przedsiębiorcy do końca roku (w kolejnym roku może wybrać inną metodę)
 • jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
  • zarządu sukcesyjnego
  • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i zgłoszono kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy.

Zarządca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego przedsiębiorstwa w spadku PIT-36S lub druk PIT-36LS.

Złóż zeznanie podatkowe po zakończeniu roku podatkowego, od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie za datę złożenia zeznania 15 lutego danego roku.

Pamiętaj! Jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to  termin na złożenie zeznania upływa w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ponadto złóż zeznanie:

 • przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce (bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie robią rocznego obliczenia podatku);
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym* (dotyczy tylko PIT-36/PIT-36S) – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
  • wspólne z małżonkiem
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci
  • przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej)  według skali podatkowej.

* Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Instrukcja wypełnienia PIT-36LS

Pełne omówienie wypełnienia zeznania dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Pobierz druk PIT-36LS

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania – PIT-36LS

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.