ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-OP

PIT-OP – przekazanie 1% OPP. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego Co to jest PIT-OP i kto wypełnia? PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS. […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-O

Druk PIT-O – ulgi i odliczenia. Przeczytaj jakie rodzaje ulg można odliczyć od podatku PIT na tym druku oraz pobierz darmowy formularz. Do czego służy PIT-O? PIT-O służy do wykazania takich ulg, jak: ulga na internet, ulga prorodzinna (na dziecko), ulga z tytułu przekazanych darowizn (krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno – […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-NZI

Druk PIT-NZI – wysokość majątku. Dowiedz się co to za formularz i pobierz darmowy druk do wypełnienia w domu lub w programie e-pit. Co to jest PIT-NZI? Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków Minister Finansów w […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-MT

PIT-MT – podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z nieruchomości. Dowiedz się kiedy użyć tego dokumentu i ściągnij za darmo formularz. Co to jest? PIT/MIT stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L i składany jest przez podatników, którzy zobowiązani są opłacać tzw. Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności ze środka trwałego będącego budynkiem, który: stanowi […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-MIT

Druk PIT-MIT – dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 PIT-MIT to załącznik nr 14 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za pośrednictwem druk PIT-MIT rozliczający się przekazuję do Urzędu Skarbowego informację o środkach trwałych oraz hipotetycznych przychodach, jakie podatnik z […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-M

Druk PIT-M – dochody małoletnich dzieci. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Co to jest PIT-M? PIT-M to załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi przychodami dziecka. Druk PIT-M nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-IP

Druk PIT-IP – własność intelektualna. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czym jest ulga IP-BOX? Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5 proc. stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-DS

Druk PIT-DS – działy specjalne produkcji rolnej. Przeczytaj do czego służy załącznik i pobierz darmowy formularz PIT. Co to jest druk PIT-DS? Jest to informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej. Osoby pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do do złożenia odrębnego załącznika PIT/DS. Pobierz druk PIT-DS Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-D

Druk PIT-D – wydatki mieszkaniowe. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. Pobierz darmowy formularz. Co to jest PIT-D? Załącznik PIT-D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2019 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych: na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również odsetek od […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-BR

Druk PIT-BR – działalność badawczo rozwojowa. Dowiedz się więcej i pobierz darmowy formularz. PIT-BR – ważne informacje Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym. Razem czy osobno? Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR. Pobierz druk […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-B

Druk PIT-B – działalność gospodarcza Co to jest PIT-B? Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Druk stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  Składają go osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku podatnicy wykazują: przychody, […]

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

DRUK PIT-39

PIT-39 – zbycie nieruchomości Co to jest druk PIT-39? Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z […]