Druk PIT-2K

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

PIT-2K – ulga budowlana odsetkowa. Przeczytaj o tym czym jest ulga odsetkowa, jak wypełnić formularz oraz pobierz darmowy druk.

Co to jest druk PIT-2K

Druk PIT-2K związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.

Regułą w przypadku ulgi odsetkowej będzie obecnie – ze względu na jej usunięcie z systemu podatkowego i jej działanie tylko na zasadzie praw nabytych – wyszczególnianie kwoty odliczanych odsetek jedynie w deklaracji rocznej oraz na druku PIT/D. Natomiast PIT-2K to załącznik składany wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W latach kolejnych, w których podatnik korzysta z tej ulgi, PIT-2K nie jest bowiem dołączany do deklaracji rocznej.

Oświadczenie wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową. Oświadczenie składa się jednorazowo w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej (może to być inny rok niż rok zakończenia inwestycji budowlanej). W roku tym można korzystać również z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi (przed zakończeniem inwestycji).

W przypadku, gdyby podatnik na jakiś czas przeznaczył mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe (np. wynajął mieszkanie), a następnie ponownie powrócił do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musi ponownie składać druk PIT-2K. Wystarczy kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D.

Więcej o ulgach i odliczeniach PIT: https://urzadskarbowy.eu/ulgi-i-odliczenia-w-podatkach-pit/

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. Jeżeli nie wiesz jak go wypełnić, polecamy skorzystanie z darmowego programu do PIT, który zrobi to za Ciebie! Taki program sam dokona niezbędnych obliczeń, uwzględni wszystkie ulgi i odliczenia, a na końcu wyśle gotową deklarację do Twojego urzędu skarbowego. Wypełnianie deklaracji podatkowych nigdy nie było łatwiejsze!

Dokument do pobrania Form-PIT-2K