Druk PIT-16A

ZAP-3 PIT-WZR PIT-WZ PIT-SE druk PIT-B PIT-16A Druk PIT-8AR Druk PIT-4R ORD-ZU NIP-7 Druk IFT-1 Druk IFT-1R DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Jest szczególnie korzystna dla małych firm zatrudniających niewielu pracowników lub działających w małych miejscowościach – wysokość karty podatkowej rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzisz działalność.

Karta przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom oraz jest przyznawana na wniosek (PIT-16).

Więcej na temat karty podatkowej w artykule Karta podatkowa jako jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej

Czym jest druk PIT-16A?

Deklaracja przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Rozliczający się w tej formie zobowiązani są złożyć w trakcie roku dwa podstawowe druki: PIT-16 i PIT-16A.

Ważne informacje o PIT-16A

Do druku nie należy dołączać dodatkowych załączników. Jeżeli podatnik rozlicza również inne przychody, składa odpowiednią, dodatkową deklarację podatkową. Deklarację należy złożyć do 1 lutego 2021 r.

Pobierz druk PIT-16A

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania

Nasz darmowy program e-PIT stanowi ułatwienie dla podatników

Wypełniając swój druk z tym programem nie musisz sam zajmować się dobieraniem odpowiedniego załącznika, gdyż nasz program e-PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez Ciebie informacji.