Nowe formularze PIT-2, PIT-2A i PIT-3 na 2023 rok. Kto będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

W połowie ubiegłego roku zmieniły się przepisy o korzystaniu z kwoty wolnej w podatku. Obecnie można korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł nawet u trzech płatników. Dobrą informacją jest to, że zleceniobiorca składając teraz odpowiedni PIT, może skorzystać z niższych zaliczek już w trakcie roku podatkowego.

Poniżej szczegóły dotyczące nowych druków PIT na 2023 rok. Bardzo ważne jest to, aby wybrać odpowiednie formularz i poprawne go wypełnić.

Nowe formularze PIT jak je wypełnić?

Na stronie e-deklaracje.gov – PIT.pl są zamieszczone nowe druki PIT-2, PIT-2A i PIT-3 na 2023 rok.

Okazuje się, że nowe druki są bardziej rozbudowane i powinniśmy poświęcić więcej czasu na ich wypełnienie, ale można je aktualizować w dowolnym momencie roku. Dla PIT-2 i PIT-2A płatnik ma około miesiąca na ich realizację, natomiast w przypadku PIT-3- około dwóch miesięcy.

Dla kogo są nowe PIT-y?

 • Druk PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek powinni składać:
 • pracownicy
 • zleceniobiorcy
 • członkowie rolniczych spółdzielni
 • Nowy druk przygotowany przez MF zawiera szereg dotychczasowych oświadczeń, jakie zmuszony jest składać w zakładzie pracy pracownik. Jeżeli zatem pracownik wyraża chęć m.in. wspólnego rozliczania z małżonkiem, bądź rozliczenia dochodów na zasadach ulgi dla samotnego rodzica – powinien wypełnić druk PIT-2. Dzięki temu w zaliczce na podatek PIT będą uwzględniały ulgi. W 2023 roku, po raz pierwszy oświadczenie PIT-2 mają możliwość złożyć pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy zlecenia.
 • Druk PIT-2A – składają osoby, które otrzymują:
 • emeryturę lub rentę z zagranicy
 • stypendium
 • świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażów uczniowskich
 • pobierające zasiłek dla bezrobotnych
 • Druk PIT 3 – jest drukiem stosowanym dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatników, którzy otrzymują:
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • emerytury i renty krajowe,
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • renty strukturalne, renty socjalne
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające

Jak korzystać z kwoty wolnej w PIT w 2023 roku?

Okazuje się, że ten jeden podmiot może pełnić kilka funkcji płatnika w odniesieniu do różnych świadczeń. Pracownik może pracować w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę i jednocześnie umowy zlecenia.  Wówczas zgodnie z ustawą PIT otrzymuje przychody z odrębnych źródeł. Przychody ze stosunku pracy i umowy zlecenia to dwa oddzielne źródła i nie łączy się ich w obliczaniu zaliczki na podatek. Warto pamiętać, że każdemu płatnikowi składa się odrębny PIT-2, z odrębnymi zaliczkami i zasadami.