Konto Mieszkaniowe – czy to się opłaca?

Rządowy program „Pierwsze mieszkanie” – destynowany dla osób chcących nabyć mieszkanie – ruszył już 1 lipca 2023 roku. Jego cel to umożliwienie zaciągania tańszych kredytów hipotecznych. W jego ramach utworzono również Konto Mieszkaniowe, do którego dopłaca państwo. Jak to dokładnie wygląda? Kto może założyć Konto Mieszkaniowe?

Zakup mieszkania stanowi niemały wydatek, dlatego kupujący zazwyczaj potrzebują środków od banku. Koszty kredytów hipotecznych są jednak wysokie, nie zostawiając tym samym dużego pola wyboru. Sytuację tę ma zmienić m.in. możliwość założenia Konta Mieszkaniowego. 

 

Konto Mieszkaniowe – założenia

Konto mieszkaniowe jest specjalnym kontem służącym do gromadzenia oszczędności na zakup mieszkania, a okres oszczędzania na nim wynosi od 3 do maksymalnie 10 lat.

Wymagane są tutaj regularne wpłaty. Ich minimalny poziom został określony na 11 wpłat rocznie. Również wysokość wpłat musi spełniać konkretne założenia, tzn. powinny one mieścić się w przedziale od 500 do 2 tys. zł. W ciągu roku można pominąć jedną wpłatę.

W przypadku spełnienia tych wymagań przysługiwać będzie nam dodatkowa Premia Mieszkaniowa, która wypłacana jest z budżetu państwa.

Co ważne, zgromadzone środki wraz z Premią Mieszkaniową mogą zostać wydane na zakup pierwszej nieruchomości. Mogą też zostać wykorzystane jako wkład własny w inwestycję z pomocą kredytu hipotecznego. Okres czasu, jaki mamy na wydanie zebranych oszczędności wynosi do 5 lat od momentu zakończenia oszczędzania – w innym wypadku premia od państwa przepada. 

 

Konto Mieszkaniowe – warunki prowadzenia

Do prowadzenia Konta Mieszkaniowego w ramach programu Pierwsze Mieszkanie muszą być spełnione następujące warunki:

 • Waluta, w jakiej powinno być prowadzone Konto Mieszkaniowe, to PLN;
 • Minimalny okres wpłat na Konto Mieszkaniowe wynosi 3 lata;
 • Z kolei maksymalny okres prowadzenia Konta Mieszkaniowego wynosi 10 lat;
 • Minimalną miesięczną wpłatę stanowi 500 zł;
 • Natomiast maksymalna miesięczna wpłata wynosi 2000 zł;
 • Jeśli dotrzymamy minimum 11 wpłat w roku, przysługuje nam 1 miesiąc przerwy w oszczędzaniu;
 • Od momentu zakończenia oszczędzania mamy maksymalnie 5 lat na wykorzystanie zebranych środków.

Warto wiedzieć, że przyjęta ustawa precyzuje jedno założenie: w ramach programu Pierwsze Mieszkanie możliwe jest prowadzenie tylko jednego Konta Mieszkaniowego.

 

Konto Mieszkaniowe 2023 – od kiedy?

Projekt „Pierwsze mieszkanie 2023” powstał na początku bieżącego roku, jednak projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe skierowano do konsultacji i opiniowania dopiero na początku lutego 2023 roku. Został on przyjęty przez rząd 14 marca 2023 roku. Ustawa trafiła w następnej kolejności do Sejmu. Ustawę z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę dnia 6 czerwca. 

Wnioski o Konto Mieszkaniowe zaczęto przyjmować 20 lipca 2023 roku.

 

 

Premia Mieszkaniowa od państwa

Podstawę Premii Mieszkaniowej od państwa stanowić będzie wysokość skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Jeśli natomiast okaże się, że wskaźnik wzrostu ceny nieruchomości przewyższa wskaźnik inflacji w Polsce, kwota oszczędności zostanie zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości. Premia Mieszkaniowa będzie więc naliczana z korzyścią dla beneficjenta.

Choć premia będzie dodawana każdego roku, jej wypłata nastąpi jednorazowo na koniec okresu oszczędzania. To bank prowadzący Konto Mieszkaniowe dokona jej wypłaty z własnych środków. W tym miejscu warto zaznaczyć, że z tytułu wypłaconej Premii Mieszkaniowej bank pobierze prowizję w wysokości 1 proc. tej premii.

Po to, by Premia Mieszkaniowa w ogóle nam przysługiwała, natomiast odsetki były nieopodatkowane, niezbędne jest, by beneficjent wypłacił zebrane na Koncie Mieszkaniowym środki na:

 • zakup pierwszego mieszkania;
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego;
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej;
 • ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu;
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej;
 • partycypację w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej lub Towarzystwie Budownictwa Społecznego;
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej (lub jej części) w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

 

Dla kogo Konto Mieszkaniowe?

Program Pierwsze Mieszkanie skierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 13 do 45 lat, które mają w planach zakup pierwszego mieszkania. Może ono pochodzić zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Konto mieszkaniowe jest z kolei przeznaczone dla osób nie posiadających swojego mieszkania lub też dysponujących niewielkim lokalem, w którym mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci. 

W tym miejscu warto wspomnieć o istotnych ograniczeniach w kwestii metrażu mieszkania. Otóż nie może ono przekraczać:

 • 50 m² przy dwójce dzieci;
 • 75 m² przy trójce dzieci;
 • 90 m² przy czwórce;

Program nie przewiduje podobnych limitów m² przy pięciorgu lub większej liczbie dzieci.

 

Konto Mieszkaniowe – czy to się opłaca?

Osoby przymierzające się do zakupu mieszkania w przyszłości na pewno zadadzą sobie to pytanie. Jeśli spojrzeć na obecny poziom inflacji, bez wahania można powiedzieć, że tak – warto założyć Konto Mieszkaniowe. Zauważmy, że obecnie nasze oszczędności kurczą się praktycznie z miesiąca na miesiąc i w skali roku możemy doznać sporej straty.

Dzięki wypłacanej z budżetu państwa Premii Mieszkaniowej nic nie stracimy. Ponadto zysk z Konta nie będzie opodatkowany, tym samym zyskamy więcej niż na standardowym koncie oszczędnościowym.

O jakie kwoty chodzi? Zależy to od tego, ile dokładnie wpłacimy na Konto Mieszkaniowe. Może to być suma od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Dodając do tego korzystne warunki kredytów hipotecznych, można powiedzieć, że możliwość zakupu pierwszego mieszkania będzie miało wielu Polaków.

 

 

Źródło:

 • https://www.totalmoney.pl/artykuly/na-czym-polega-konto-mieszkaniowe-z-premia