Zwrot nadpłaty podatku PIT

Zwrot nadpłaty podatku PIT

Składając roczną deklarację PIT, podatnik ma prawo do wykazania ulg i odliczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dlatego może się okazać, że doszło do nadpłaty podatku. Jest ona wynikiem wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż wartość podatku należnego, wynikającego z zeznania PIT. W takiej sytuacji Urząd Skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi tą nadpłatę.

Ja długo czeka się na zwrot?

Organy podatkowe zobowiązane są do dochowania maksymalnych terminów zwrotu, w zależności od formy, w jakiej podatnicy przekażą swoje deklaracje podatkowe. A zatem czas oczekiwania na zwrot podatku może trwać maksymalnie:

  • 45 dni – w przypadku deklaracji składanych elektronicznie (e-deklaracji),
  • 3 miesiące – w przypadku deklaracji składanych w innych formach,
  • w przypadku złożenia korekty deklaracji PIT – termin na zwrot podatku to 2 miesiące, jednak nie może nastąpić to wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Może się zdarzyć, że urząd zwróci podatek wcześniej, jeśli natomiast przedłuży termin, podatnik ma prawo domagać się odsetek za zwłokę.

Pamiętajmy również o tym, że organy podatkowe termin zwrotu podatku liczą od 17 lutego 2020 roku. Deklaracje PIT można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku, ale jeśli podatnik złoży swój PIT między 1 stycznia a 15 lutego, to i tak 17 lutego jest urzędowo ustaloną datą, w której przyjmuje się , że deklaracja PIT została złożona.

A zatem termin na zwrot podatku z deklaracji PIT złożonych w okresie od 1 stycznia do 17 lutego należy liczyć od 17 lutego 2020 roku. Urzędy nie będą wypłacały zwrotów podatku przed 17 lutego 2020 roku, dlatego termin 45 dni lub 3 miesiące – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 17 lutego – należy liczyć od 17 lutego.

Termin na zwrot podatku z deklaracji złożonych między 17 lutego a 30 kwietnia 2020 roku należy liczyć od dnia ich złożenia. Wówczas termin zwrotu podatku wydłuża się, a podatnicy otrzymają pieniądze później niż osoby, które złożą PIT między 1 stycznia a 17 lutego.

Formy otrzymywania zwrotu podatku

Najbardziej korzystną formą zwrotu podatku jest przelew na konto bankowe, ponieważ termin tego zwrotu jest krótszy. Przekazanie pieniędzy za pośrednictwem przekazu pocztowego wymaga więcej czasu.

Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, należy podać jego numer, składając formularz aktualizacyjny ZAP-3 lub NIP-7 wraz z zeznaniem PIT. Formularz taki składa się tylko raz i nie ma potrzeby aktualizowania go każdego roku, chyba że nastąpiła zmiana danych.

Jeśli podatnik nie poda numeru swojego konta, otrzyma zwrot podatku przekazem pocztowym na adres podany na zeznaniu podatkowym. Należy jednak pamiętać, że do zwrotu gotówki przekazem pocztowym doliczana jest opłata manipulacyjna za przekazanie nadpłaty. Wartość opłaty manipulacyjnej wynosi 1% kwoty przekazu plus 5,2 zł.

W sytuacji, gdy wysokość zwrotu nie przekroczy 23,20 zł, pieniądze te można otrzymać wyłącznie w kasie urzędu.

Zwrot nadpłaty podatku. Czy można nie otrzymać?

Zwrotu podatku nie otrzyma osoba, która posiada zaległości względem urzędu, nie tylko z tytułu podatku dochodowego, ale również z innych, np. niezapłaconego mandatu za przekroczenie prędkości. W takich sytuacjach nadpłata podatku zostanie zaliczona na poczet tych zaległości w całości lub w części umożliwiającej pokrycie tych zaległości.

Pobierz darmowy program e-PIT.