Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek – 2020

kwota wolna od podatku na stole obok jednorożna z ceramiki

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku i dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy rozliczają swoje przychody na PIT-36 lub PIT-37, opodatkowane według skali podatkowej.

Czym jest kwota zmniejszająca podatek?

Kwota zmniejszająca podatek to kwota 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota wynikająca z odpowiednich obliczeń – w zależności od rocznego dochodu. Stosuje się ją do obniżenia kwoty podatku wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku.

Podatnik najpierw ustala dochód (przychód minus koszty jego uzyskania), potem odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, darowizny, Internet itp.), a następnie po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku podatnik zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą podatek będzie mógł odjąć od wyliczonego podatku.

Im wyższy jest dochód, tym niższa jest kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku – jak ją wyliczamy?

W roku 2020 kwota wolna od podatku zależy od wysokości dochodu w następujący sposób:

  • dochód nieprzekraczający 8000 zł – nie odprowadza się podatku, ponieważ kwota wolna od podatku jest równa całemu dochodowi, a kwota zmniejszająca podatek jest równa należnemu podatkowi (jest to pierwszy próg podatkowy),
  • dochód w przedziale powyżej 8000 zł do 13000 zł – kwota wolna od podatku zmniejsza się z 8000 zł (kwota zmniejszająca podatek – 1360 zł) do 3091 zł (kwota zmniejszająca podatek – 525,12 zł),
  • dochód w przedziale powyżej 13000 zł do 85528 zł (granica drugiego progu podatkowego) – kwota wolna od podatku to 3091 zł, a kwota obniżająca podatek to 525,12 zł,
  • dochód w przedziale powyżej 85 528 zł do 127000 zł – kwota wolna od podatku zmniejsza się z 3091 zł do 1 zł, natomiast kwota zmniejszająca podatek spada z 525,12 zł do 0 zł.

Podatnicy, których roczny dochód przekracza 127000 zł nie posiadają kwoty wolnej od podatku.

Wzory na kwotę zmniejszającą podatek

  • Roczne dochody: do 8000 zł –– wzór na kwotę zmniejszająca podatek: 1 360 zł (0,17 x 8000 zł)
  • Roczne dochody: 8000 zł – 13 000 zł –– wzór na kwotę zmniejszająca podatek: 1360 zł – [834,88 zł x (dochód – 8000 zł)/5000 zł]
  • Roczne dochody: 13 001 zł – 85 528 zł –– kwota stała: 525, 12 zł
  • Roczne dochody: 85 529 zł – 127 000 zł –– 525,12 zł – [525,12 zł x (dochód – 85 528 zł)/41 742 zł]
  • Roczne dochody: powyżej 127 000 –– kwota stała: 0 zł

Pobierz darmowy program e-PIT.