Doliczenia do dochodu i podatku

Doliczenia do podatku wykazuje się w PIT-37, a obowiązek ten dotyczy osób, które:

1. Skorzystały z prawa do odliczeń od podatku z tytułu wydatków, które poniosły na własne cele mieszkaniowe, ale potem w roku podatkowym:

  • zmieniły przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
  • sprzedały lub na innych zasadach zbyły grunt albo prawo wieczystego użytkowania gruntu,
  • wycofały ze spółdzielni wniesione środki na cele mieszkaniowe lub budowlane,
  • otrzymały zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonały odliczeń (chyba, że zwrócone kwoty zaliczyły do przychodów podlegających opodatkowaniu),
  • wycofały oszczędności z kasy mieszkaniowej (chyba, że wycofane oszczędności zostały wydane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę),
  • przeniosły uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osoby trzecie (oprócz swoich dzieci).

2. Otrzymały w roku podatkowym zwrot – w całości lub w części – odliczonych wcześniej kwot, bo np.:

  • nadpłaciły składki ZUS i odliczyły to sobie od dochodu, a następnie otrzymały zwrot tych nadpłat – wówczas taką wcześniej niepotrzebnie odliczoną kwotę należy wykazać jako „doliczenie do podatku”,
  • wpłaciły darowiznę na OPP i odliczyły to sobie od dochodu, a następnie otrzymały zwrot tej darowizny, z jakiegoś powodu – wówczas należy doliczyć do podatku kwotę, którą się wcześniej odliczyło,
  • itp.

Pobierz darmowy program e-PIT.

przychód