Druk PIT-11

DRUK PIT-ZG DRUK PIT-Z DRUK PIT-D DRUK PIT-PM DRUK PIT-OP DRUK PIT-O DRUK PIT-NZI DRUK PIT-MT DRUK PIT-MIT DRUK PIT-M DRUK PIT-IP DRUK PIT-DS PIT-11

PIT-11 to formularz, który od 2019 r. przekazywany jest wyłącznie elektronicznie !!!

Formularz PIT-11 to informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Jak rozliczyć PIT-11?

W oparciu o PIT-11 wypełnia się rozliczenie roczne PIT-36 lub PIT-37, a jego złożenie leży w gestii podatnika uzyskującego dochody. W formularzu dostępne są odpowiednie rubryki, w których należy uzupełnić informacje o przychodach, kosztach, dochodach i zaliczkach (dochody/straty ze źródeł przychodów) oraz składkach społecznych (składki społeczne/składki zdrowotne). W przypadku pracowników, którzy otrzymali więcej niż jeden PIT-11,

Wskazane w nich kwoty należy zsumować i w takiej postaci przenieść do rozliczenia rocznego. W 2020 roku takie rozliczenie można złożyć przez internet, korzystając z naszego programu PIT.

Tam również dostępne są szczegółowe informacje na temat e-pitu.

Co z ulgą dla osób do 26 roku życia?

Wraz z początkiem 2020 roku w życie weszły zmiany związane z tzw. ulgą dla młodych. Od 1 stycznia dostępny jest nowy wzór informacji PIT-11, który został zmodyfikowany w taki sposób, aby można było wykazać, że dana osoba jest nią objęta. Przepis ten obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i dotyczy tylko osób, które złożyły u swojego pracodawcy stosowną deklarację. W przypadku pracowników do 26 roku, którzy tego nie zrobili, rozliczenie zwolnienia przysługującego podatnikowi nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Poniżej możesz zobaczyć oraz ściągnąć formularz, który Cię interesuje. 

Dokument do pobrania