Dodatek solidarnościowy już dostępny. Kiedy mogę z niego skorzystać?

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie w ramach tarczy antykryzysowej

Osoby, które w trakcie pandemii straciły pracę mogą skorzystać z nowego dodatku wypłacanego przez ZUS. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

Czym jest dodatek solidarnościowy?

Najkrócej pisząc: jest to nowe świadczenie wprowadzone w ramach działań antykryzysowych w związku z pandemią koronawirusa. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

O tą formę wsparcia można ubiegać się już teraz. Jednak, jak przypomina wp.pl, czasu zostało niewiele. Aby skorzystać z całej tej sumy dokumenty należy przesłać do końca czerwca.

Osobom zainteresowanym otrzymaniem pełniej sumy został więc jedynie tydzień na złożenie stosownych dokumentów!

Komu przysługuje?

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie.

Warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Aby go otrzymać, musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Zgodnie z ustawą o dodatku solidarnościowym w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym COVID-19: wniosek możesz przekazać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Jeśli otrzymasz odmowę, będziesz mógł odwołać się do sądu.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi