Błędy startupów – główne przyczyny niepowodzeń

Najczęstsze błędy startupów to nie luźna atmosfera pracy czy bliskie relacje między pracownikami

Startupy to młode innowacyjne przedsiębiorstwa, które poszukują biznesowego modelu, dzięki któremu będą mogły uzyskać zyskowny wzrost, a fundusze na swoją działalność pozyskują najczęściej z zewnątrz.

Naprzeciw ich potrzebom wyszło nowe prawo, które z dniem 1 marca 2020 r. umożliwia założenie nowego rodzaju spółki kapitałowej, tj. prostą spółkę akcyjną. Jednak kolejne ułatwienia, które się pojawiają, nie chronią startupów przed popełnianiem błędów, które prowadzą do ich upadłości.

Najczęstsze błędy startupów

Poniżej wymieniamy najczęstsze błędy startupów. Dotyczy to zarówno firm zagranicznych jak i krajowych.

1. Nieudolność w pozyskiwaniu funduszy

Startupy potrzebują środków na badania, tworzenie produktów i aplikacji, aby mogły dobrze się rozwijać i funkcjonować. Niestety wielu młodych przedsiębiorców nie zwraca należytej uwagi na to, aby opracowywać plany pozyskiwania środków na rozwój, a możliwości dofinansowania jest sporo. Na terenie całej Polski działają różne programy oferujące dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorstw, takie jak na przykład Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 lub platformy crowdfundingowe, np. Beesfund.com.

2. Ograniczanie działalności do rynku lokalnego

Błędem młodych firm jest myślenie lokalne, czyli polityka polegająca na tym, aby inwestować jedynie w to, aby produkt czy usługa przyjęła się najpierw w jednym kraju. Powinno się natomiast myśleć globalnie i promować produkty od razu również za granicą, np. nową aplikację udostępniać w różnych językach. Polityka lokalna niestety często się nie sprawdza ze względu na konkurencję.

Młode firmy zbyt często nie myślą o tym, że powinny współpracować z doświadczonymi przedsiębiorcami i mentorami, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, aby pomóc w przygotowaniu odpowiedniej strategii marketingowej. Poza tym wiedzę można zaczerpnąć również od innych startupów, którym udało się już wystartować z powodzeniem.

3. Kopiowanie pomysłów innych firm

W startupie najbardziej liczy się pomysł. Niestety wielu młodych przedsiębiorców powiela pomysły innych firm, choć założeniem startupów jest opracowywanie niedostępnych jeszcze na rynku rozwiązań. Kopiowanie cudzych pomysłów nie sprawdza się, gdyż użytkownicy przyzwyczajają się do istniejących już rozwiązań i nie muszą być wcale zainteresowani ulepszoną wersją.

4. Brak odpowiednich osób do współpracy

Osoby odpowiedzialne za tworzenie rozwiązań powinny mieć możliwość skupienia się na sprawach najważniejszych, a do innych prac powinny delegować specjalistów z określonych obszarów. Innymi słowy istnieje pilna potrzeba współpracy z odpowiednimi osobami, podwykonawcami itp., aby projekt mógł mieć powodzenie. Tego często startupom brakuje.

5 .Brak właściwego marketingu

Poważnym błędem osób stojących za startupami jest zaniedbywanie marketingu. Bez reklamy niewiele osób dowie się o nowych rozwiązaniach, choćby najlepszych i najbardziej zaawansowanych. Promowanie produktów – choćby poprzez wpisy na blogu – oraz usług jest na początku niezbędne, zanim upowszechnią się one w jakimś stopniu i będą polecane przez użytkowników.