Wpływ na kulturę organizacyjną w firmie ma również aranżacja wnętrza

Kultura organizacyjna. Jaką rolę pełni w firmie?

Aby firma mogła osiągać dobre rezultaty finansowe, przedsiębiorca musi przede wszystkim we właściwy sposób zarządzać zasobami ludzkimi i pieniężnymi. Oczywiście jest jeszcze wiele innych warunków, które muszą być spełniane, aby zapewnić firmie powodzenie, między innymi bardzo duże znaczenie ma kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Co to jest kultura organizacyjna? Opracowania naukowe definiują kulturę organizacyjną jako zbiór systemów […]