Czy obowiązkowe składki ZUS dla przedsiębiorców zostaną zniesione?

5 grudnia 2019 r. do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Założeniem tego projektu jest zniesienie obowiązku zgłaszania się przedsiębiorców do składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Według proponowanej nowelizacji takie zgłoszenia miałyby być dobrowolne.

Urząd RMŚP – jaką odgrywa rolę?

Następstwem uchwalenia przez Rząd tzw. Konstytucji Biznesu (pakiet ustaw w celu uproszczenia i ujednolicenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej) było utworzenie urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pierwszym powołanym na ten urząd w 2018 r. jest Adam Abramowicz, dzięki któremu uchwalono i wprowadzono w życie przepisy dotyczące składek ZUS naliczanych od przychodu.

Rzecznik MŚP na początku 2019 r. zapowiadał, że wystąpi o zniesienie obowiązkowych składek ZUS dla przedsiębiorców w Polsce. Powoływał się na Niemcy oraz Wielką Brytanię jako przykłady rozwiązań państwowych w tym zakresie.

Projekt nowelizacji ustawy – czy to jest korzystne?

Wprowadzenie dobrowolnych opłat zamiast obowiązkowych składek byłoby dużym ułatwieniem, a w niektórych przypadkach ratunkiem dla przedsiębiorców. Taki system sprawdziłby się zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw.

Obecnie niezależnie od tego, czy firma generuje zyski, czy straty, to i tak jest zobowiązana do odprowadzania składek ZUS, które co miesiąc obciążają ją dodatkowymi kosztami. Jest to utrudnienie szczególnie dla najmniejszych podmiotów gospodarczych, które dopiero wchodzą na rynek.

Dobrowolność w odprowadzaniu składek społecznych mogłaby mieć więc wpływ na wzrost przedsiębiorczości, bowiem taki system stanowiłby ułatwienie dla początkujących firm, zapewniając im dogodniejszy start. Mogłoby to zaowocować rozwojem ekonomicznym państwa.

Czy tak będzie? Zobaczymy.

zus