Zmieniają się stawki VAT od 1 kwietnia 2020 r.

stawka VAT

1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami podstawę do identyfikowania towarów i usług w celu określenia stawki podatku VAT stanowić będzie Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r. w zakresie usług. Natomiast dotychczasowa, skomplikowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. nie będzie już obowiązywała.

Nomenklatura Scalona to klasyfikacja wykorzystywana na obszarze Unii Europejskiej. Polskie organy podatkowe stosują ją w handlu międzynarodowym np. w celu obliczenia cła lub w zakresie importu towarów. To sprawiało, że przedsiębiorcy musieli posługiwać się dwoma różnymi klasyfikacjami towarowymi. Dzięki zmianie przedsiębiorcy będą mogli stosować jednolitą klasyfikacją zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zmiany te mają na celu uprościć i ujednolicić stosowanie obniżonych stawek VAT przez konsumentów i przedsiębiorców. Dzięki nowej matrycy stawek VAT identyfikowanie obniżonych stawek VAT ma dotyczyć całych działów klasyfikacji CN, a nie pojedynczych produktów, jak to miało miejsce do tej pory i co przyczyniało się do powstawania nielogicznych sytuacji, gdy podobne produkty mogły zostać objęte stawką podstawową i obniżoną. Ponadto, nowa matryca VAT pozwoli znieść różnice między symbolami PKWiU oraz tymi, które są stosowane przez organy statystyczne.

Jeszcze jedną użyteczną zmianą będzie wprowadzenie tak zwanej wiążącej informacji stawkowej (WIS). Będzie to decyzja administracyjna, wydawana na wniosek podatnika, określająca stawkę podatku dla danego towaru lub usługi. Chodzi tu o kwestię indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeśli podatnik nie będzie pewny właściwej stawki podatku, jaką powinien zastosować, będzie miał możliwość ubiegać się o jej określenie przez organy skarbowe. Dzięki temu będzie wiedział, że w przyszłości stawka ta nie zostanie zakwestionowana.

Wydanie WIS następować będzie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, po dokonaniu opłaty w wysokości 40,00 PLN.

Wiążąca informacja stawkowa zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej razem z wnioskiem o jej wydanie (po usunięciu z niego danych identyfikujących podatnika). Dzięki temu stanie się ona gwarancją zastosowania prawidłowej stawki dla danego produktu lub usługi nie tylko dla tych, którzy się o nią ubiegali, ale i dla innych podatników, którzy również zajmują się sprzedażą danego produktu lub usługi.

Stawki VAT po zmianach

Stawki obniżone:

  • pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka objęte zostaną stawką 5% (obecnie pieczywo świeże – 5% lub 8%; wyroby ciastkarskie – 8% lub 23%);
  • owoce cytrusowe i tropikalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów, niektóre orzechy jadalne objęte zostaną stawką 5%, czyli jak wszystkie owoce (obecnie 8%);
  • buliony, zupy, żywność dietetyczna i homogenizowana objęte zostaną stawką 5% (obecnie 8%);
  • żywność dla niemowląt i małych dzieci, pieluszki, smoczki oraz foteliki samochodowe objęte zostaną stawką 5% (obecnie 8%);
  • artykuły higieniczne (tampony, podpaski higieniczne, pieluchy, wkładki dla niemowląt itp.) objęte zostaną stawką 5% (obecnie 8%);
  • słodka papryka, musztarda, niektóre przyprawy korzenne i przyprawy przetworzone objęte zostaną stawką 8% (obecnie 23%);

Stawki podwyższone:

  • niektóre przyprawy nieprzetworzone objęte zostaną stawką 8% tak jak pozostałe przyprawy (obecnie 5%);
  • ośmiornice i homary oraz inne mięczaki, skorupiaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, jak również kawior i dania serwowane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, objęte zostaną stawką 23% (obecnie 5% lub 8%);
  • lód stosowany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych objęty zostanie stawką 23% (obecnie 8%).

W razie braku pewności co do właściwej klasyfikacji konkretnych towarów lub usług, podatnik będzie mógł od 1 listopada 2019 r. ubiegać się o wiążącą informację stawkową dotyczącą tychże stawek.

Źródło: Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2019 poz. 1751.