Progi podatkowe w Polsce w 2019 i 2020 roku

Co to są progi podatkowe?

Próg podatkowy to przedział w skali podatkowej. Dla osób fizycznych progi te ustalane są w Polsce każdego roku i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za dany rok.

W zależności od tego jaki uzyskamy przychód w danym roku, znajdziemy się w jednym z dwóch progów podatkowych. Od naszego rocznego zarobku zależeć będzie również kwota wolna od podatku oraz ewentualny zwrot przyznany nam z tytułu nadpłaty podatkowej.

Nie liczą się tutaj zarobki miesięczne ani to, czy była to praca ciągła, czy różne prace dorywcze. Jedynie roczna suma wszystkich dochodów brana jest tu pod uwagę.

Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość zarobków na rękę – niezależnie od tego, z jakiej umowy się je uzyskuje.

Jakie mamy progi podatkowe?

próg podatkowy

W Polsce obowiązują obecnie dwa progi podatkowe: 18% i 32% – przy przekroczeniu progu 18% należy odprowadzić podatek w wysokości 18% dochodu, a przy przekroczeniu progu 32% należy odprowadzić podatek w wysokości 32%. Od 1 października 2019 roku nastąpi zmiana pierwszego progu podatkowego – stawka zostanie zmniejszona z 18% na 17%. Pierwszym pełnym rokiem obowiązywania tej zmiany będzie rok 2020.

Pierwszy próg podatkowy dotyczy osób, które w roku 2019 uzyskają dochody poniżej 85 528 zł, natomiast drugi próg podatkowy obejmuje osoby, które uzyskają dochody powyżej 85 528 zł.

Należy przy tym pamiętać, że po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanego dochodu, ale jedynie od tej jego części, która przekracza pierwszy próg podatkowy, tj. 85 528 zł.Pamiętaj, jeżeli nie jesteś pewny, czy stosowane przez Ciebie rozwiązanie jest prawidłowe najlepiej skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym korzystając z naszego spisu Urzędów Skarbowych.