Jednoosobowa działalność gospodarcza – informacje podstawowe

Najtańszą i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rejestracja tego rodzaju działalności gospodarczej jest darmowa i można jej dokonać w czasie zaledwie jednej wizyty w urzędzie gminy lub urzędzie miasta albo przez internet. Co więcej, nie trzeba spełniać żadnych wymagań kapitałowych, aby móc zarejestrować taką działalność gospodarczą.

Rejestracja działalności gospodarczej

złożenie wniosku CEIDG-1 online

Działalność gospodarczą należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Z samą rejestracją, jak również w przypadku późniejszego dokonywania zmian w rejestrze, nie wiążą się żadne dodatkowe koszty. Przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do złożenia wniosku CEIDG-1 oraz odpowiednich załączników w urzędzie gminy lub miasta. Może również skorzystać z możliwości zgłoszenia online, jednak będzie musiał zgłosić się do urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji online celem uwierzytelnienia swojego wniosku. Jeśli jednak posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, wizyta w urzędzie nie będzie konieczna.

Jakie podatki odprowadza się od działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna jest podatnikiem. Ma on zatem obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podczas rejestracji podatnik może dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym – do wyboru są cztery formy opodatkowania:

  1. Podatek PIT progresywny – na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego)
  2. PIT liniowy (19%)
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Karta podatkowa

Jeśli chodzi o formy 3 i 4, to wybór ograniczony jest przez rodzaj działalności i przychody, jakie przedsiębiorca będzie osiągał.

Co z księgowością działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Taką księgowość przedsiębiorca może prowadzić osobiście, wykorzystując na przykład programy online – bez konieczności zatrudniania księgowej.

Działalność gospodarcza a składki ZUS i składki zdrowotne

Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej, jeśli prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej przysługują mu ulgowe składki na ubezpieczenie społeczne – przedsiębiorca płaci 30% ZUS-u.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a odpowiedzialność przedsiębiorcy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej posiada wiele zalet – przedsiębiorca jest niezależny i może samodzielnie decydować o rozwoju swojej firmy. Jednakże za wszystkie zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Poza tym, jednoosobowa działalność gospodarcza opiera się na konkretnej osobie i nie podlega dziedziczeniu, dlatego w przypadku śmierci właściciela nie ma możliwości prowadzenia dalej jego firmy.