Czy wiesz jak rozliczyć swój PIT?

Po pierwsze – z programem e-PIT wygodniej!

Dzięki programowi e-PIT nie musisz już więcej:

  • ręcznie wypełniać druku pobranego w urzędzie skarbowym
  • jechać specjalnie do urzędu, aby złożyć tam swoje roczne zeznanie lub stać w kolejce na poczcie, aby wysłać je listem poleconym
  • martwić się, czy aby na pewno poprawnie wypełniłeś druk – czy wszystko wpisałeś we właściwe pola.

Każdego roku mamy obowiązek rozliczenia się z osiągniętych przychodów. Z programem e-PIT ta procedura nie będzie ani czasochłonna, ani pracochłonna!

Zapraszamy do skorzystania z naszego darmowego programu e-PIT!

Jaki formularz jest Ci potrzebny?

W zależności od źródła przychodów należy wypełnić odpowiedni formularz, dlatego należy uwzględnić wszystkie źródła przychodów, jakie osiągnęło się w okresie rozliczeniowym – np. dochód z pracy na umowę o pracę, z działalności gospodarczej, z emerytury lub renty, z pracy na umowę zlecenie lub o dzieło, z zasiłku, ze sprzedaży domu, itp. Zgromadź wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody i zapłacone podatki. Do danego źródła dochodów należy dopasować odpowiedni druk zeznania podatkowego ­– podpowiedź znajduje się w programie e-pit!

A może preferencyjna forma opodatkowania?

Możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, możesz również doliczyć do swojego zeznania dochody swoich niepełnoletnich dzieci, albo rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać?

Zgromadź wszystkie dokumenty potwierdzające dodatkowe koszty poniesione w okresie rozliczeniowym, np. internet, rehabilitacja lub ulga na dzieci. Dzięki temu będziesz mógł obniżyć swoje zobowiązania podatkowe i skorzystać z odliczeń.

Czy trzeba podpisywać e-deklaracje?

Swoje zeznanie podatkowe możesz wysłać elektronicznie – oszczędzisz w ten sposób czas. Należy jednak pamiętać, że zarówno deklaracja papierowa, jak i elektroniczna musi być podpisana. W przypadku e-deklaracji musi być to albo podpis elektroniczny (jeżeli posiadasz), albo dane autoryzujące, czyli: numer NIP, imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Pamiętaj, że w przypadku, gdy rozliczasz się razem ze współmałżonkiem, podajesz jedynie dane osoby występującej w zeznaniu jako podatnik.

Czy potrzebne jest urzędowe potwierdzenie odbioru?

Posiadanie urzędowego potwierdzenia odbioru może w przyszłości okazać się potrzebne, dlatego zadbaj o nie przy wysyłce e-deklaracji. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, bo tylko wtedy możesz mieć pewność, że deklaracja została przekazana do urzędu. Pamiętaj, że musisz przechowywać je przez okres pięciu lat, tak samo jak w przypadku samego zeznania.Pobierz nasz darmowy program e-PIT!

e pit