Program 500 plus – prognozy na 2020 rok

Założeniem programu Rodzina 500+ jest finansowe wsparcie rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, skutkując poprawą sytuacji materialnej rodzin.

wsparcie finansowe dla rodzin

MRPiPS stwierdza: „Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę”.

Z dniem 1 lipca 2019 roku świadczenie otrzymuje każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodu osiąganego przez rodzinę. 

Program 500 plus kończy się!

Programu 500 plus okazał się ogromną korzyścią dla wielu Polaków, dlatego też zyskał sobie dużą popularność. Pojawiają się stwierdzenia, że program 500 plus stał się przyczyną pozytywnej przemiany życia dla bardzo wielu polskich rodzin.

Zaczęło się jednak mówić, że od marca 2020 roku 500 plus zostanie wstrzymane i niektóre osoby już go nie otrzymają. W chwili obecnej mówi się, że rząd nie ma już pieniędzy zarówno na 500 plus, jak i na „trzynastki” dla emerytów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest skurczenie się budżetu państwa o 7 miliardów złotych. Eksperci przewidują, że jedno ze świadczeń 500 plus szybciej się zakończy niż się rozpoczęło.

Kto straci 500 plus?

Wiele osób zostanie dotkniętych utratą przyznanego im wcześniej świadczenia 500 plus. Na chwilę obecną eksperci utrzymują, że osoby, które otrzymują świadczenie 500 plus na dzieci, nie stracą swoich dodatkowych 500 złotych – przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje.

Niestety prognozy ekspertów nie przedstawiają się już tak optymistycznie, jeśli chodzi o inną grupę społeczną, która również pobiera 500 plus – chodzi o osoby niepełnosprawne. Czy rzeczywiście istnieje taka możliwość, że niepełnosprawni utracą świadczenie 500 plus?

Założeniem projektu 500 plus dla niepełnosprawnych było to, że świadczenie 500 plus otrzymywać będą osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania.

Z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to jedyny warunek, by osoba niepełnosprawna mogła otrzymać 500 plus, jednak w rzeczywistości istnieją jeszcze inne wymogi i obostrzenia, których niewielu jest świadomych. A mianowicie 500 plus przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 1100 zł oraz tym, które ze środków publicznych nie otrzymują więcej niż 1600 zł brutto.

Dlaczego ludzie zaczną tracić 500 plus?

Przyczyną, dla której Polacy zaczną tracić świadczenie 500 plus jest być może zbliżająca się rewaloryzacja emerytur, która planowana jest na marzec 2020 roku. Rewaloryzacja emerytur ma wynosić 3,24%, a to oznacza, że osoby, które obecnie według kryterium dochodowego spełniają warunki i otrzymują 500 plus, mogą utracić prawo do niego w marcu 2020 roku, gdy wzrosną ich emerytury.

Wobec osób, których dochody przekroczą 1100 zł brutto, zostanie zastosowana następująca zasada: jeśli na przykład czyjś dochód wyniesie 1200 zł brutto, to osoba taka otrzyma świadczenie w wysokości 400 zł, jeśli dochód wynosić będzie 1300 zł brutto, to świadczenie będzie miało wysokość 300 zł itd. – czyli osoba z dochodem w wysokości 1600 zł brutto, nie otrzyma świadczenia w ogóle. Innymi słowy, osoby, które zostaną objęte rewaloryzacją emerytur i rent, albo otrzymają świadczenie pomniejszone, albo całkowicie je stracą.

Program 500 plus traci na wartości

Szacuje się, że program 500 plus traci na swojej wartości ze względu na wysoką inflację. Przewiduje się, że w przyszłym roku wzrośnie ona jeszcze bardziej i wyniesie aż 3 proc. Oznacza to, że korzyści, które Polacy czerpią z programu 500 plus będą o wiele mniejsze w porównaniu do czasu, w którym program wszedł w życie.

Wyższe ceny towarów dotykają zwłaszcza osoby najuboższe. Rodziny wydają największe sumy pieniędzy na żywność, która drożeje najbardziej, dlatego tak naprawdę otrzymują na dziecko po 450 zł, a nie po 500 zł. Do tego dojdą jeszcze inne podwyżki, np. za prąd, wywóz śmieci itd. Jedynie rewaloryzacja świadczenia 500 plus mogłaby te straty wyrównać, jednak projekt ustawy budżetowej takowej nie zapowiada.