Big data – czym jest? Zastosowanie w biznesie

Big data to dane zapisane w chmurze

Technologia komputerowa, a wraz z nią możliwości przechowywania i analizy danych to jeden z topowych trendów biznesowych i znak rozpoznawczy rozwijających się rynków na świecie. Czym jest Big data i jak wykorzystać dane w biznesie? Dowiesz się z niniejszego artykułu.

Wprowadzenie

Rozwój cyfrowego świata stawia przed firmami wiele wyzwań technologicznych i organizacyjnych. Świat wirtualny – niezależnie od przyjętej optyki – istnieje oraz ma niebagatelny wpływ na rzeczywistość biznesową większości branż.

Bezpowrotnie minęły już czasy, kiedy przedsiębiorcy zastanawiali się, czy postawienie strony internetowej ma sens. Nieumiejętność zastosowania w porę koniecznej transformacji cyfrowej pogrzebała wiele przedsiębiorstw.

W nowej rzeczywistości pojawiają się nowe rodzaje danych oraz potrzeba wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł danych do efektywnego podejmowania decyzji. Według analityków większość przedsiębiorstw wykorzystuje tylko około 10 procent danych, których są właścicielami. Tylko jak wykorzystać je do dalszego rozwoju firmy?

Czym jest Big data?

Najprościej mówiąc, są to zbiory danych, zawierające istotnie informacje o charakterze ilościowym o naszej firmie. Bardziej szczegółowo:

Jest to określenie stosowane dla takich zbiorów danych, które jednocześnie charakteryzują się dużą objętością, różnorodnością, strumieniowym napływem w czasie rzeczywistym, zmiennością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej wiedzy.

IBM w 2013 r. definiuje Big Data jako różnorodne dane generowane z różnych źródeł, z dużą prędkością oraz w dużej ilości. IBM charakteryzuje Big Data za pomocą czterech atrybutów: objętość (volume), szybkość przetwarzania (velocity), różnorodność (variety) oraz wiarygodność (veracity).

Źródło: Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk BIG DATA – DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Należy pamiętać, że samo pojęcie jest szerokie i w jego ramach wyróżniać możemy wiele procesów, wykorzystując je do różnych celów, a sposób realizacji może odbywać się na wiele sposobów.

Na przykład w marketingu strategia ta pozwala na rozszerzanie wąskiej grupy docelowej poprzez wyszukiwanie podobnych grup użytkowników, by w przyszłości móc spersonalizować pod nich ofertę. Dodatkowo technologie big data pozwalają na wydajne połączenie standardowych źródeł z analizą danych pochodzących np. z social media czy geolokalizacji.

Jakie dane zapisane są w chmurze?

Cechą charakterystyczną big data jest to, że znajdują się w lokalizacjach zdalnych, a nie na dyskach komputerów czy telefonów. Zaszyfrowane informacje znajdują się na ogólnodostępnych bądź wewnętrznych serwerach, do których możemy mieć dostęp z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy tylko połączenie z siecią i jakiekolwiek urządzenie mobilne.

Jak słusznie zauważa Marta Falaz na łamach marketingibiznes.pl:

W tej chwili Big Data wpływa na każdy sektor rynku, w którym tylko przetwarzane są informacje. Banki, uczelnie, instytucje publiczne, ośrodki zdrowia, firmy rozwijające nowe technologie, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, czy korporacje opracowujące systemy sygnalizacji świetlnej. We wszystkich tych miejscach liczy się szybki dostęp do informacji, jakie później wykorzystuje się w celu optymalizacji. Big Data pozwala firmom lepiej poznawać potrzeby konsumentów, zwłaszcza że w tej chwili bardzo cennym źródłem analiz są media społecznościowe.

Technologie big data

Raport McKinsey Global Institute z 2011 roku scharakteryzował główne komponenty i ekosystem big data w następujący sposób:

  • techniki analizy danych takie jak testy A/B, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego;
  • technologie big data takie jak business intelligence, przetwarzanie danych w chmurze oraz bazy danych;
  • wizualizacje takie jak wykresy, grafy i inne formy prezentowania danych.

Aby korzystać z Big data, konieczne są trzy elementy:

  1. Źródło danych, co, dzięki współczesnym technologiom dającym sporo narzędzi do zbierania informacji, nie stwarza większych problemów.
  2. Odpowiednia platforma do przechowywania i zarządzania danymi. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie jest otwarta platforma programistyczna Apache Hadoop, korzystająca m.in. z rozwiązań zaproponowanych przez Google w zakresie przechowywania rozproszonych plików (Google File System, HDFS) i równoległego przetwarzania ich (MapReduce).
  3. Oprogramowanie, które umożliwia analitykom, menadżerom itp. dostęp do danych w celu wykonywania odpowiednich analiz. Obecnie większość największych firm (IBM, Microsoft, Google, HP, Oracle) korzysta ze stworzonego przez siebie oprogramowania.

Postscriptum

Wszyscy uczestnicy cyfrowego (i nie tylko) świata pozostawiają po sobie mnóstwo śladów. Dane powstałe w wyniku codziennego korzystania z produktów i usług są gromadzone, a potem wykorzystywane w różnych celach – biznesowych, artystycznych, inwigilacyjnych.

Musimy zdawać sobie sprawę, że Internet 3.0 to zupełnie inna przestrzeń niż ta, którą zakładali pionierzy Internetu, a każdy nasz ślad w sieci zostaje zarchiwizowany i zapisany – czy nam się to podoba czy nie. Przy prowadzeniu biznesu nie ma jednak wyboru – albo zaczniemy wykorzystywać informacje dla własnych korzyści, albo… zrobi to konkurencja.

A teraz jeszcze proste ćwiczenie na koniec, pokazujące stopień zaawansowania technologii, o których pisaliśmy powyżej: włącz telefon, zaloguj się na facebooka i zacznij mówić na głos o pralkach. Założymy się, że kolejne sponsorowane reklamy wyskakujące w serwisie będą reklamować nam ten typ AGD…